PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuKonferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / Jubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

Jubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

Dnia 4 grudnia 2015 roku, z okazji Jubileuszu 65 lecia Muzeum w Kwidzynie, na tamtejszym zamku, odbyło się uroczyste spotkanie przyjaciół, sympatyków, współpracowników oraz byłych i obecnych pracowników Muzeum. Kwidzyńskie Muzeum zostało otwarte 20 listopada 1950 roku. W pierwszym okresie działalności podlegało Ministerstwu Kultury i Sztuki, a bezpośredni nadzór nad nim sprawowało Muzeum Pomorskie (późniejsze Muzeum Narodowe) w Gdańsku. Od 1963 r., przez niespełna 9 lat, zarządzane było przez Prezydium Rady Powiatowej w Kwidzynie. Od 1972 roku ponownie jest instytucją państwową, jako Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Zgromadziło do dziś około 6200 muzealiów dotyczących historii, kultury i środowiska przyrodniczego Powiśla. Prowadzi interesującą działalność edukacyjną , badawczą i wystawienniczą. Współdziała z lokalnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Na co dzień sprawuje opiekę nad zamkiem kapituły pomezańskiej, który - wraz z przylegającą doń katedrą - jest jednym z najcenniejszych średniowiecznych zabytków architektury sakralno – obronnej w Polsce.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum był Alfons Lemański. Później kierowali nim kolejno: Mieczysław Haftka, Halina Sampławska, dr Antoni Pawłowski i Sylwia Tatara. Przez pewien czas bezpośrednią opiekę nad Muzeum sprawował dr hab. Janusz Hochleitner , który będąc wicedyrektorem MZM, równocześnie pełnił obowiązki kierownika Muzeum w Kwidzynie. Od października 2013 r. kieruje nim Janusz Cygański. Podczas jubileuszowego spotkania przywołał on pamięć i zasługi wieloletnich pracowników Muzeum, m.in.: Stanisława Czernego, Ryszarda Domaradzkiego, Magdaleny Bółkowskiej, Barbary Wilk- Malinowskiej oraz Zenona Dębowskiego i Karola Stawskiego. Tych troje ostatnich, dyrektor Mariusz Mierzwiński wyróżnił listami gratulacyjnymi i pamiątkowymi medalami wybitymi przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

Podczas jubileuszowego spotkania dyrektor Mariusz Mierzwiński otworzył muzealną Pracownię Edukacyjną i nadał jej imię Alfonsa Lemańskiego – regionalisty i – jak już wspomniano- założyciela oraz kierownika Muzeum w latach 1950-1975. Sylwetkę i zasługi Patrona Pracowni przedstawił Henryk Michalik - kwidzyński historyk. Na uroczystości obecni byli członkowie rodziny Alfonsa Lemańskiego, m.in. jego córki i synowie: Teresa Mazur, Alina Dymarska, Janusz Lemański i Wojciech Lemański. W Pracowni przygotowano okolicznościową ekspozycję pamiątek związanych z A. Lemańskim. Wystawiono m.in. maszynę do pisania, na której Lemański pisał swoje prace naukowe i popularyzatorskie. Podczas uroczystości Rodzina postanowiła przekazać te pamiątki do zbiorów kwidzyńskiego Muzeum.

W części artystycznej wystąpił Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua, który wykorzystując świetną akustykę refektarza, dał piękny koncert muzyki klasycznej i współczesnej. A kiedy wybrzmiały ostatnie akordy otrzymał oklaski na stojąco.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 
i organizacji społecznych współpracujących z Muzeum. Gratulacje i życzenia Jubilatom na ręce dyrektora MZM Mariusz Mierzwińskiego i kierownika oddziału MZK Janusza Cygańskiego złożyli m.in., Jerzy Godzik Starosta Kwidzyński i Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna i Kazimierz Gorlewicz- przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna, Krzysztof Słowiński – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich w Jerzwałdzie. Ewa Śmiejkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, dr Piotr Widz – dyrektor Biblioteki Miejsko- Powiatowej w Kwidzynie, oraz Antoni Barganowski - prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.

NS