PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieWieczór zakochanych na zamku w Malborku 14 lutego 2023

Wydarzenia / Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.

Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.

W kwietniu bieżącego roku zakończyła się wykonana na zlecenie Muzeum Zamkowego w Malborku wymiana pokrycia dachowego nad skrzydłem północnym i wschodnim zamku w Sztumie.

Wymiana pokrycia dachowego, połączona z remontem więźby dachowej stanowiła najpilniejsze do wykonania prace, które zapewnią zabezpieczenie obiektu przed wodą opadową i umożliwią dalsze zagospodarowywanie zamku w Sztumie na działalność muzealną. W przeznaczonych do remontu dachach stwierdzono bowiem liczne nieszczelności, które skutkowały przede wszystkim zalewaniem poddasza. Skutkiem tego stanu część elementów więźb dachowych uległa zniszczeniu, uniemożliwiającemu ich dalsze wykorzystanie. Nieszczelny system odprowadzania wody powodował również zalewanie części elewacji, co również powodowało ich niszczenie.

 

Prowadzenie prac poprzedzone zostało wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją i orzeczeniem technicznym. Szczególną uwagę zwrócono na stan historycznych więźb dachowych. W toku wykonywania dokumentacji sprawdzono, które z elementów więźby wymagały wymiany, a które po zabezpieczeniu drewna i ewentualnym wykonaniu niewielkich uzupełnień mogły pozostać w oryginale. Skrzydło północne i część skrzydła wschodniego zamku w Sztumie powstały w latach 1864-1866. Z tego okresu pochodziła również więźba dachowa (więźba stolcowa) i pokrycie dachowe. Nowe pokrycie dachowe odtworzono na wzór XIX-wiecznego z dachówki karpiówki. Część skrzydła wschodniego – wozownia –stanowi zabudowę starszą, datowaną na przełom XIV i XV w. Na budynku zachowała się więźba stolcowa (nowożytna lub XIX-wieczna) i wtórne pokrycie z dachówki esówki. W ramach przeprowadzonego remontu przywrócono pokrycie dachowe na wzór gotyckiego – z dachówki typu mnich-mniszka. W trakcie prac remontowych uzupełniono brakujące elementy więźb dachowych, dokonano dezynfekcji i impregnacji historycznych elementów konstrukcji oraz wymieniono elementy najbardziej skorodowane. W trakcie prac wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie na elementy z blachy miedzianej.Przeprowadzono niezbędne naprawy kominów, częściowo je przemurowano. Wymieniono zdegradowaną stolarkę okienną na poddaszu. Wykonano również instalację odgromową, która stanowi element zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

 

Przeprowadzone prace zabezpieczą skrzydło wschodnie i północne zamku w Sztumie przed dalszą degradacją, umożliwią adaptację tych części zamku do nowych funkcji, jak również umożliwią zachowanie historycznych drewnianych konstrukcji więźb dachowych. Zachowane elementy więźb umożliwią pobranie prób do badań dendrochronologicznych czy analizę czytelnych ciesielskich znaków montażowych. W przyszłości oryginalne elementy tych konstrukcji mogą na równi z architekturą murowaną pomóc w pełnym rozpoznaniu historii budowy zamku w Sztumie.

 

Koszty realizacji inwestycji wyniosły blisko 1.400.000 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana ze środków Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

NS