PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / KOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYM

KOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYMKOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYM

W dniu 25 kwietnia 2017 r. po raz kolejny zebrała się komisja konserwatorska, która odniosła się do zakresu, jakości oraz  stopnia realizacji prac konserwatorskich prowadzonych w pomieszczeniu nad przejazdem bramnym na zamku w Kwidzynie. Pomieszczenie to na przestrzeni wieków pełniło różne funkcje, ale pierwotnie najpewniej mieściło się w nim archiwum i kancelaria kapituły pomezańskiej.  Co ciekawe, w żadnym innym zamku na terenie dawnego Państwa Zakonnego w Prusach nie przetrwało  do dziś  oryginalne wnętrze o takim właśnie przeznaczeniu. Wyjątkową wartość posiadają malowidła znajdujące się na sklepieniu wieńczącym salę.  Pochodzą jeszcze  z końca XIV wieku!  Pracom konserwatorskim towarzyszą badania historyczne i architektoniczne. Wyniki  tych badań oraz sprawozdanie z prac konserwatorskich  ukażą się drukiem. 
W posiedzeniu Komisji, której przewodniczył dyrektor Mariusz Mierzwiński  wzięli udział konsultanci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek z Politechniki Warszawskiej i  dr hab. Juliusz Raczkowski z UMK, realizatorzy prac konserwatorskich: Iwona Król  i Jan Wiśniewski, a także pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku - Mirosław Jonakowski, Bernard Jesionowski i Janusz Cygański. Prace w dawnej kancelarii zamkowej trwają od lutego 2017 r. Finansowane są z budżetu Muzeum Zamkowego w Malborku.  Jeszcze w tym sezonie turyści będą mieli możliwość oceny efektów tych prac.

NS