PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU

KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU

KOLEJNY REKORDOWY ROK NA ZAMKU W MALBORKU

 

Malborski zamek bije kolejne rekordy popularności. Statystyki jednoznacznie wskazują, że piąty rok z rzędu został pobity rekord. W ub. roku bilety do muzeum kupiło 27 300 osób więcej.

Dokładnie 805 201 zwiedzających odwiedziło w 2019 r. Muzeum Zamkowe w Malborku.


Zamek w Malborku odwiedziło 651 767 turystów z Polski, a 117 135 z zagranicy. Cały czas rośnie również zainteresowanie wejściem na zamkową wieżę. W 2019 roku zdecydowało się na to 80 000 osób. Do naszych oddziałów - Zamku w Kwidzynie przyjechało 28 404 osób, zaś do zamku w Sztumie 7 895 osób.

 

Wyjątkowe było też tegoroczne lato. W lipcu bilet kupiło 170 282 osób. Jeszcze więcej bo aż 192 242 osoby przyjechały w sierpniu. W historii zamku nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby w dwa miesiące do obiektu weszło ponad 360 000 osób.

 

Najwięcej turystów jest z Polski. Chętnie przyjeżdżają do nas również goście z Niemiec, Rosji, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Coraz więcej gości przybywa z Australii, Filipin, Japonii, Chin, krajów arabskich oraz krajów Ameryki Południowej.

 

Duża frekwencja jest efektem pracy całego zespołu pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. Wzrasta atrakcyjność zamku i jego oddziałów, na którą składa się kilka czynników. Na pewno jednym z nich są prowadzone na szeroką skalę prace konserwatorskie, w ramach których, przywracana jest wszystkim obiektom dawna świetność. Obok prac konserwatorskich - na zwiększenie atrakcyjności muzeum złożyła się interesująca oferta wystawiennicza,w tym także nowa wystawa czasowa „Mądrość zbudowała sobie dom. Państwo krzyżackie w Prusach”, wystawy stałe oraz bogata oferta programów dodatkowych.

 

Turyści mogą zwiedzić zamek nie tylko za dnia, ale także po zmroku. Od wielu lat dużą popularnością cieszy się wśród turystów „Nocne zwiedzanie”. Z oferty tej skorzystało blisko10 000 osób. Spore zainteresowanie jest również spektaklem „Światło i dźwięk”–w ciągu 5 miesięcy obejrzało go ponad 5 000 osób. Zamek cały czas wychodzi naprzeciw rodzinom z dziećmi. Wdrożona w 2018 roku trasa dla rodzin z dziećmi, w 2019 roku była równie oblegana, W okresie sezonu letniego, każdego dnia można było z niej skorzystać pięciokrotnie. Dużą atrakcją przyciągającą turystów jest cykliczna impreza odbywająca się w każdy trzeci weekend lipca - Oblężenie Malborka. W 2019r. była to 20 edycja imprezy. Według zamkowych statystyk na wydarzenie przyjechało blisko 100 000 ludzi.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Muzeum Zamkowe w Malborku w 2019 r. i zapraszamy w Nowym Roku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.