PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Malbork między sacrum a politykąSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja naukowa - pt. Mniejszości etniczne (narodowe) na terenie Żuław

 

Konferencja naukowa Mniejszośći narodowe


Data wydarzenia:  11 marca 2016, godz. 10:00
Miejsce: OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN, ul. Starościńska 1,
             82-200 Malbork
Wstęp:  WOLNY
 
Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 11 III 2016 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na ostatnią już konferencję organizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Tym razem tematem obrad nie będą realizowane prace konserwatorskie, a niezwykle ciekawa kwestia mniejszości narodowych na terenie Żuław. Konferencja podzielona została na dwie sesje, w każdej z nich przyjęte zostały ramy czasowe omawianej problematyki. Sesja pierwsza obejmuje okres do I rozbioru Polski, druga natomiast traktuje o ostatnich dwóch stuleciach. Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 10.00., w przerwie około godz. 12.30 w Przyziemiu Karwanu nastąpi otwarcie wystawy dotyczącej problematyki mniejszości narodowych na terenie Żuław, po której oprowadzał będzie Pan Ryszard Rząd - kurator wystawy. Sesja druga potrwa do godziny 14.30 i zostanie zakończona dyskusją. W załączeniu zaproszenie na konferencję ze szczegółowym programem.
 


PROGRAM KONFERENCJI


10.00
- otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

Sesja I:
Do I rozbioru Polski moderator – dyrektor MZM Mariusz Mierzwiński

Janusz Hochleitner
Św. Wojciech na Żuławach

Jarosław Wenta
O Holendrach w Prusiech niegdyś krzyżackich. Przypadek Doroty z Mątów Wielkich na Żuławach

Stanisław Kuprjaniuk
Mennonici na Żuławach Malborskich

Sławomir Kościelak
Rezydencja jezuitów w Malborku i jej międzynarodowa obsada duszpasterska

Sławomir Augusiewicz
Brandenburska załoga Malborka w latach 1629-1635

12.00 Dyskusja

12.30 Zwiedzanie wystawy
Mniejszości etniczne na terenie Żuław
pod kierunkiem kuratora wystawy Ryszarda Rząda – Przyziemie Karwanu


13.00 Sesja II:
Ostatnie dwa stulecia
moderator – kurator MZM Barbara Pospieszna

Barbara Krysztopa-Czupryńska
Żuławy Wiślane w dziewiętnastowiecznych publikacjach brytyjskich

Norbert Kasparek
Powstańcy listopadowi na Żuławach

Ks. Krzysztof Bielawny
Dzieje parafii luterańskich w granicach superintendentury malborskiej z okresu międzywojnia

Grzegorz Berendt
Żydowskie ślady na Żuławach Wiślanych

Tomasz Gliniecki
Walki Armii Czerwonej na Żuławach Wiślanych w styczniu 1945 roku

Wojciech Gajewski
Kościoły ewangelikalne na Żuławach dziś

14.30 Dyskusja

 

Zaproszenie na konferencję - pobierz (jpg) awers

Program konferencji - pobierz (jpg) awers


Konferencja organizowana przez:

 


 

  

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

 

 

 

 

 

NS