PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / KONFERENCJA - Zespół Kościoła NMP w Malborku - przeszłość i przyszłość

 

Data wydarzenia:  29 IX 2014
Miejsce: OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN
Wstęp: wolny
 

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 29 IX 2014 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na konferencję otwartą pt. "Zespół Kościoła NMP w Malborku - przeszłość i przyszłość" realizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 10.00, w przerwie o godzinie 11.30 na dziedzińcu przed kasami na Wałach von Plauena nastąpi otwarcie wystawy plenerowej pt. "Założenia konserwatorskie rewitalizacji zespołu Kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku".  Konferencja potrwa do godziny 14.30 i zostanie zakończona dyskusją.


***

Program konferencji - "Zespół Kościoła NMP w Malborku - przeszłość i przyszłość":


10.00 Sesja I:
Wybrane aspekty z dziejów części składowych Zespołu Kościoła NMP
moderator prof. Marian Arszyński (Toruń)

-dr inż. arch. Anna Kulig (Politechnika Krakowska), Sklepienie gwiaździste w kościele zamkowym w Malborku
-dr Juliusz Raczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dekoracja architektoniczna kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku z lat 1331-1344. Jej program i autor
-dr Barbara Pospieszna (Muzeum Zamkowe w Malborku), W znaku Marii
-dr Karol Polejowski (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku), Kościoły i kaplice jako element zespołu zabudowań konwentów zakonów rycerskich - perspektywy prowadzenia badań porównawczych
-dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM (Muzeum Zamkowe w Malborku), Między desakralizacją a przywracaniem funkcji sakralnych - dzieje kaplicy św. Anny w XVII i XVIII w.

Dziedziniec przed kasami na Wałach Plauena
11.30 Otwarcie wystawy:
"Założenia konserwatorskie rewitalizacji zespołu kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku"

Ośrodek Konferencyjny "Karwan"
13.00 Sesja II:
Działania konserwatorskie a przyszłość zespołu kościoła NMP
moderator prof. Marian Dygo (Warszawa)

-dyr. Mariusz Czuba (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie), Uwagi na temat prac konserwatorskich kościoła na Zamku Wysokim w Malborku w kontekście podobnych realizacji w Polsce
-dyr. Mariusz Mierzwiński (Muzeum Zamkowe w Malborku), Etapy powojennych prac przy kościele NMP w świetle wyzwań i dyskusji konserwatorskich
-prof. Marian Arszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Refleksje nad problematyką konserwatorską kaplicy konwentualnej zamku krzyżackiego w Malborku
-Bernard Jesionowski (Muzeum Zamkowe w Malborku), Wieża Klesza 1945–2010. Zniszczenie i odbudowa

14.30 Dyskusja
 

Pobierz zaproszenie na konferencję - strona 1 (tutaj)
Pobierz program konferencji - strona 2  (tutaj)

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.