PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Konkursu Wiedzy o Zamkach Krzyżackich

Dnia 12 czerwca b. r (środa) w Ośrodku Konferencyjnym Karwan na Przedzamczu odbędzie się Etap Centralny Konkursu Wiedzy o Zamkach Krzyżackich.

Konkurs zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskie Zamki Gotyckie. Do Malborka zjadą finaliści etapów gminnych (16 gmin należących do Stowarzyszenia), którzy będą mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zakonu krzyżackiego w trzech kategoriach:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna.
Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
 
Program  konkursu:
godz. 10.30 – 11.00 - rejestracja uczestników
godz. 11.00 - rozpoczęcie konkursu
godz. 11.00 – 11.10 - powitanie uczestników oraz gości przez Dyrektora Naczelnego Muzeum Zamkowego w Malborku – Mariusza Mierzwińskiego
godz. 11.10 – 12.15 - przeprowadzenie  konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego
w formie testu pisemnego wśród uczniów trzech kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjum  oraz szkoły ponadgimnazjalne)
godz.12.15 – 14.30 – warsztaty edukacyjne na zamku, zwiedzanie zamku
12.15 – 14.30 - sprawdzenie prac, wyłonienie zwycięzców
godz. 14.30 – 15.00 - podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
godz. 15.00 – 16.00 - wspólny obiad
 
 
Organizacja i sekretariat konkursu:
 
- Izabela Narożniak, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
(strona www),
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl;
- Aleksandra Siuciak, Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, e-mail: a.siuciak@zamek.malbork.pl,
biblioteka@zamek.malbork.pl
 


Komisja w składzie:
Izabela Narożniak – Stowarzyszenie, Aleksandra Siuciak – MZM, Joanna Niewiadomska – MZM, Karolina Piotrowska – MZM, Artur Dobry – MZM, Ryszard Rząd – MZM
wyłoniła zwycięzców:

w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Michał Zdziennicki – reprezentujący gminę Sztum
II miejsce – Rafał Grzybicki – reprezentujący gminę Olsztyn
III miejsce – Basia Puszcz – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński
 
w kategorii gimnazjów
I miejsce – Katarzyna Pianka – reprezentująca gminę Nidzica
II miejsce – Nina Linde – reprezentująca gminę Bytów
III miejsce – Paulina Maryniak – reprezentująca gminę Nowe
 
w kategorii szkół ponagimnazjalnych
I miejsce – Martyna Pachulska – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński
II miejsce – Bartosz Ruczyński – reprezentujący gminę Ostróda
III miejsce – Ilona Grzybowska – reprezentująca gminę Bytów
 
 
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!
 


fot. B.L. Okońscy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.