PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenne

Wydarzenia / Konkursy: Nasze zmagania z Grunwaldem

 Czas trwania konkursów: 1 stycznia  – 10 maja 2010

 

Rok Grunwaldzki na zamku w MalborkuOgólnopolskie konkursy: literacki i plastyczny - Nasze zmagania z Grunwaldem

KONKURSY GRUNWALDZKIE ROZSTRZYGNIĘTE! 
Przejdź do strony z wynikami

Bez świadomości historii i minionych dziejów trudno zrozumieć jest teraźniejszość. Rzecz nie w manifestacji narodowościowych aspiracji, lecz w pojęciu swoistego uniwersalnego charakteru oraz przełomowości wydarzeń grunwaldzkich sprzed sześciuset lat, bitwy Wschodu z Zachodem, po której świat średniowieczny nie był już nigdy taki sam. Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza w ramach obchodów 600- lecia bitwy grunwaldzkiej konkurs literacki oraz plastyczny "Mój Grunwald".

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o historii bitwy pod Grunwaldem. Dawne dzieje mają być inspiracją do indywidualnego przeżycia i artystycznej kreacji.

Konkurs literacki (esej, opowiadanie) skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Konkurs literacki obejmuje następujące tematy:

► Zuchwała kradzież w Muzeum Archeologicznym w Stambule! Dzisiaj w nocy z magazynu muzealnego zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach niezbadany jeszcze manuskrypt . Wiemy tylko, że dotyczył opisu wojen na wschodzie Europy w XV w. Zastanawiające jest, że złodzieja nie zainteresowały leżące tuż obok rękopisy o znacznie większej wartości rynkowej. Kogo więc, poza handlarzem, mógł zainteresować manuskrypt?...

► Grunwald oczami niewiernych

► Dziwny jest ten Wschód. Ze wspomnień uczestnika wydarzeń 1410 roku.

Konkurs plastyczny Mój Grunwald (technika collage) skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Obejmuje następujące materiały: tkanina, wełna, sznurek, koraliki, papier, folia, tektura, plastelina, bibuła, gips, piasek, fragmenty zdjęć, fragmenty malarstwa, rysunku itp.

Partner konkursów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratoria Oświaty


Termin składania prac: 18 kwietnia 2010 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: notebook Dell Mini 1110 oraz aparat cyfrowy Sony Alpha 350
nagroda: notebook Dell Mini 1110           nagroda: aparat cyfrowy Sony Alpha 350

Ogłoszenie wyników 10 maja 2010. W listopadzie planowana jest publikacja z pracami nagrodzonymi w konkursach.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu literackiego (pdf)
Regulamin konkursu plastycznego (pdf)

Więcej informacji na ten temat: edukacja[a]zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.