PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Konkursy zamkowego Działu Edukacji!

Czas trwania konkursów: 1 lutego – 30 kwietnia 2011

 

Rok 2011 jest rokiem wyjątkowym dla naszego Muzeum – obchodzi ono swoje pięćdziesiąte urodziny. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla Was dwa specjalne konkursy: plastyczny i historyczny.

W tym pierwszym – plastycznym – zachęcamy Was do podzielenia się z nami swoimi pomysłami na muzeum: do końca marca możecie do nas przysyłać prace przedstawiające w dowolnej formie i technice Wasze kolekcje. WYNIKI KONKURSU

Drugi konkurs – historyczny – jest konkursem przygotowanym specjalnie dla internautów (wielu z Was zapewne pamięta tę formę z zeszłego roku). Termin konkursu: 21 marca – 2 kwietnia 2011 WYNIKI KONKURSU

W trzecim konkursie macie szansę pozostawić trwały ślad w historii Muzeum i numizmatyki – zapraszamy do zaprojektowania  dukata upamiętniającego obchody 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku. Termin składania prac: do 15 kwietnia 2011 WYNIKI KONKURSU

 

Zapraszamy do udziału! Nagrody (naprawdę fajne) czekają! :-)


Kliknij ikonkę wybranego konkursu:

 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dukat dla Muzeum  konkurs plastyczny Moje Muzeum  Internetowy Konkurs Historyczny Śladami Zamkowej Historii

 

50lecie MZM

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.