PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / "Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie

"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie"Korona królów" na zamku w Malborku - prace na planie

„Korona królów” serial o średniowiecznej Polsce, produkowany przez Telewizję Polską, to kolejna produkcja filmowa realizowana we wnętrzach malborskiego zamku.

Od 29 do 31 stycznia 2018 roku na zamku kręcone są sceny zjazdu królów w 1335 roku w węgierskim Wyszehradzie.

Do Malborka przyjechali aktorzy, którzy wcielili się w następujące role: Sławomir Orzechowski (Spytek), Krzysztof Wrona (Pełka), Dariusz Siastacz (Vok Karavarz), Mateusz Król (Kazimierz), Andrzej Popiel (Bolko), Jan Wieczorkowski (Łęczycki), Jacek Kopczyński (Nekanda), Saniwoj Król (Jan Luksemburski), Jan Marczewski (Wacław Luksemburski), Jan Krzysztof Szczygieł( Karol Robert), Bartłomiej Krat (Henryk vov Plauen), Karol Pocheć (Markward von Sparemberg), Jacek Krautforst (Konrad von Bruneistein). W rolę Elżbiety wcieliła się Katarzyna Czapla.

Ekipa filmowa  rozpoczęła pracę od kręcenia scen na krużgankach Zamku Wysokiego i w kapitularzu. We wtorkowy ranek na zamek wjechały konie. Do godzin przedpołudniowych zdjęcia kręcone były w przejściach bramnych i na moście. Później ekipa wróciła do kapitularza.  W środę plan filmowy przeniesie się do Pałacu Wielkich Mistrzów oraz do fos.

Przy realizacji zdjęć w Malborku pracuje około 150 osób ekipy serialu oraz 80 rekonstruktorów w zależności od dnia. Odcinki kręcone na zamku będzie można obejrzeć w kwietniu.

 

Warownia nie została na ten czas zamknięta dla zwiedzających. Zamek można zwiedzać, jednak z wyłączeniem tych  miejsc na czas zdjęć. Służby zamkowe na bieżąco informują turystów o utrudnieniach w zwiedzaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.