PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Jesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021Wydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!Projekt rzezba czeskaStraty wojenne

Wydarzenia / Królewski teledysk do piosenki Piotra Rubika pt. Niech mówią, że to nie miłość w ramach cyklu Muzyczne spacery po Królewskich Rezydencjach

Królewski teledysk do piosenki Piotra Rubika pt. Niech mówią, że to nie miłość w ramach cyklu Muzyczne spacery po Królewskich Rezydencjach

Królewski teledysk do piosenki Piotra Rubika pt. Niech mówią, że to nie miłość w ramach cyklu Muzyczne spacery po Królewskich Rezydencjach

 

Zapraszamy do wspólnego śpiewania z Piotrem Rubikiem - w trakcie warsztatów Muzycznych spacerów po Królewskich Rezydencjach. Codziennie od 11 do 17 stycznia 2021 premiera nowego odcinka serii, a w nim warsztaty na których Piotr Rubik będzie uczył wykonania piosenki Niech mówią, że to nie miłość

🎶🎵 Zaśpiewajcie ją także i Wy

Jeżeli lubicie śpiewać i chcecie wziąć udział we wspólnej akcji to prześlijcie nam filmik z Waszym wykonaniem piosenki Niech mówią, że to nie miłość na adres: feriepokrolewsku@zamek-krolewski.pl, zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie www.zamek-krolewski.pl.

Powstanie w ten sposób wyjątkowy królewski teledysk naszej akcji Ferie po królewsku online w siedmiu Rezydencjach Królewskich.

 

Tekst piosenki do pobrania - https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/word_doc/0007/97243/Niech-mowia-ze-to-nie-milosc-tekst-piosenki.docx

 

Zasady udziału w akcji Królewski teledysk - https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/word_doc/0009/97245/REGULAMIN-akcji-Krolewski-Teledysk.docx  

 

#FeriePoKrólewsku

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.