PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Majówka - koncert chóru dziecięcego Państwowej Opery Unter den Linden w Berlinie

 


Chór Dziecięcy przy Operze Państwowej Unter den Linden, Berlin
Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden
Vinzenz Weissenburger – dyrygent


4 maja o godz. 13.00 na Dziedzińcu Zamku Średniego odbędzie się koncert Chóru Dziecięcego Państwowej Opery "Unter den Linden" w Berlinie pod tytułem "Pobłogosław ten dom".

Do wysłuchania koncertu uprawnia posiadanie biletu wstępu do zamku w tym dniu.

Na zaproszenie Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Olivenses istniejącego w Gdańsku-Oliwie od ponad 40 lat, a kierowanego przez dyrygenta Jana Łukaszewskiego - dyrektora naczelnego i artystycznego Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis – w dniach 1-5 maja 2014 roku - po raz pierwszy będzie gościł w Polsce Chór Dziecięcy przy Operze Państwowej Unter den Linden w Berlinie.

Chór Dziecięcy przy Operze Państwowej Unter den Linden w Berlinie liczy 45 osób w wieku od 9 – 15 lat. Od 2007 roku kierowany jest przez dyrygenta Vincenta Weissenburgera. Na co dzień występuje na scenie Opery Narodowej w Berlinie śpiewając dziecięce partie takich oper jak: La Boheme, Tosca, Turandot,Borys Godunow, Dama Kameliowa,Kawaler Srebrnej Róży, Carmen, Kot w Butach czy baletu Dziadek do orzechów. Współpracuje również z orkiestrą Filharmonii Berlińskiej i Rundfunk – Sinfonieorchester. Chór wielokrotnie brał udział w zagranicznych trasach koncertowych m.in. do Luksemburga, Włoch i Francji.

Podczas koncertów w Polsce Chór Dzięcięcy przy Operze Państwowej Unter den Linden w Berlinie pod kierunkiem Vincenta Weissenburgera wykona m.in.: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Psalm 51 (BWV 1083), Krzysztof Penderecki (*1933) – Sanctus, William Byrd (1543-1623) Memento salutis auctor, Miklos Kocsar (*1933) Salve regina, Franz Biebl (1906-2001) Ave Maria (Angelus Domini)czy słynne Hallelujah z oratorium Mesjasz G.F. Haendla.
 

Serdecznie zapraszamy!Cały program Malborskiej Majówki 1-4 maja 2014 - pobierz tutaj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.