PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / MAJÓWKA NA ZAMKU 2017

Na malborskim zamku w długi majowy weekend ( 29.04.- 01.05.2017r) spotkają się miłośnicy staroci, sztuki dawnej, rękodzieła i niepowtarzalnych drobiazgów. Wszystko za sprawą  II Malborskiego Jarmarku Staroci i Sztuki Dawnej , który odbędzie się po raz drugi w Malborku. Organizatorem jest Malborskie Stowarzyszenie OŚ.
Dzięki gościnności Muzeum Zamkowego w Malborku jarmark odbędzie się na Wałach von Plauena na malborskim zamku. Swoje towary wystawi wielu kolekcjonerów, miłośników starych przedmiotów i rękodzielników z całej Polski.
Podczas targu można sprzedać lub wymienić rzeczy nie tylko używane. Dostępne będą  antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, książki, dokumenty, płyty, gry komputerowe, filmy, aparaty fotograficzne , instrumenty muzyczne, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie i wiele innych.

Na wystawców oraz kupujących, oprócz targowiska różności, czekają  dwa koncerty.

30.04. (niedziela ) o godz. 20.00  zapraszamy na koncert  Marty Szewczyk i Tomasza Wiczyńskiego , a 1.05. (poniedziałek) o godz.13.00 Koncert Chłopięcego Chóru CBS PRIMARY z partnerskiego miasta Kilkenny / Irlandia oraz Studia Wokalnego "Balbiny" z MCKiE .


Udział w jarmarku  jest możliwy dla każdego . Wystawcy organizują swoje stoiska we własnym zakresie. Koszt uczestnictwa wynosi  20 zł za stoisko za każdy dzień.
Zapraszamy do  zgłaszania swojego  udziału w wydarzeniu na załączonej karcie zgłoszenia.


Zapraszamy na  II MALBORSKI JARMARK  STAROCI I SZTUKI DAWNEJ.
Sobota , niedziela , poniedziałek (29.04.- 1.05.) w godzinach od 10:00 do 19:00 .

Do zobaczenia na Zamku w Malborku !

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.