PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii" zrealizowana ze śro

W dniach 18 i 19 września b.r. w zamku Malbork odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii".
Konferencja zorganizowana została w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b”, który ma na celu dofinansowanie działań partnerskich podejmowanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Muzeum Zamkowe w Malborku jako Beneficjent realizujący projekt pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku" w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "b" nawiązało współpracę z Muzeum Sunnhordland w Norwegii. Jednym z zaplanowanych działań partnerskich była organizacja wspólnej konferencji naukowej, w trakcie której przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku zaprezentowali referaty dotyczące uwarunkowań konserwatorskich, założeń projektowych i aktualnego stanu zaawansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych na Zamku Wysokim w Malborku, realizowanych w ramach w/w Projektu. Partnerzy z Muzeum Sunnhordland przedstawili referat dotyczący prac konserwatorskich przeprowadzonych na obszarze średniowiecznego zespołu klasztornego Halsnøy, zaś prelegenci z Litwy i Szwecji przedstawili własne doświadczenia w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w ich krajach. 
Partnerzy z Muzeum Sunnhordland oraz zaproszeni goście po zakończeniu części teoretycznej odbyli wizytę studyjną na obszarze prowadzonych na Zamku Wysokim prac konserwatorskich i robót budowlanych, aby pod opieką specjalistów z Muzeum Zamkowego i ze strony wykonawcy prac, zapoznać się z ich zakresem, stanem zaawansowania oraz problemami wykonawczymi, nieuniknionymi przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Drugiego dnia uczestnicy konferencji, w ramach wyjazdu studyjnego, zwiedzili Katedrę i Zamek w Kwidzynie oraz Zamek w Gniewie, zapoznając się z ich problematyką konserwatorską oraz działalnością edukacyjną i promocyjną.
Konferencji naukowej towarzyszył także, odbywający się na Zamku w Malborku, XXV Zjazd Generalny Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, co stworzyło okazję do szerszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z zakresu prac konserwatorskich i robót budowlanych w krajach zlokalizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.
Goście z Muzeum Sunnhordland, Partnerzy realizowanego projektu współpracy dwustronnej, byli pod ogromnym wrażeniem zarówno samego Zamku jak i trwających w zespole kościoła NMP prac konserwatorskich. Już w październiku, w ramach dalszych działań partnerskich, Muzeum Zamkowe w Malborku ponownie gościć będzie grupę kolegów z Norwegii. Będzie to kolejna okazja do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń nie tylko w zakresie konserwatorskim ale również w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych.

NS