PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH

MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH

MISTRZOSTWA ŚWIATA SPORTOWYCH WALK RYCERSKICH 

Za nami ceremonia rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Parada kilkuset rycerzy z całego świata była wspaniałą zapowiedzią nadchodzących emocji. Uroczystość otwarcia mistrzostw swoją obecnością uświetnili: Rafał Mańkus - Wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, Jan Tadeusz Wilk - Wiceburmistrz miasta Malbork, Szymon Drej - Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Po ciepłych słowach przywitania na polskiej ziemi mistrzostwa rozpoczął oficjalnie Hubert Filipiak prezes Federacji IMCF (International Medieval Combat Federation).
Zaraz po ceremonii otwarcia rozpoczęły się półfinały walk w kategorii broni drzewcowej. Po zaciętej walce Robert Szatecki przegrał półfinał z reprezentantem Anglii i niestety stracił szanse na złoty medal. W związku z kontuzją zawodnika z Francji Robert zdobył pierwszy medal dla Polski zajmując 3 miejsce! Chwile później rozgrał się niezwykle emocjonujący finał pomiędzy Anglią i Hiszpanią. Po regulaminowych rundach zawodnicy zadali tyle samo trafień. Potrzebnych było aż 5 rund dogrywki żeby wyłonić zwycięzcę. Złoto po tej niezwykle wyrównanej walce zdobył reprezentant Anglii! Srebro powędrowało do Hiszpanii.
W walkach kobiet najpierw Nowa Zelandia pokonała USA, natomiast Polska zwyciężyła z RPA. W walce finałowej Kamila Henkelman walcząca dla Polski doznała kontuzji i złoty medal powędrował do reprezentantki Nowej Zelandii! Ogromne pochwały należą się również zawodniczce z RPA która debiutując na Mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal!

Podsumowując walki w kategorii broni drzewcowej:

1vs1 kobiet

1) Nowa Zelandia
2) Polska
3) RPA

1vs1 mężczyzn

1) Anglia

2) Hiszpania

3) Polska

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.