PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.

Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.Muzeum Zamkowe z wizytą w Estonii.

Muzeum Zamkowe w Malborku z wizytą w Estonii.

 

Od 28 do 30 czerwca 2019 w Saaremaa Muuseum, w Estonii odbywała się piętnasta edycja „Dni Zamku Kuressaare”. Po raz czwarty do udziału w tym wydarzeniu zaproszona została delegacja Muzeum Zamkowego w Malborku, reprezentowana przez Arkadiusza Dzikowskiego z Działu Edukacji Muzeum, Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej i przedstawicieli zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych Prowincji Pruskiej Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Oba muzea są zaangażowane w prace Stowarzyszenia Zamków Rejonu Morza Bałtyckiego. Wizyta polskich gości realizowana była we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie – stałym partnerem organizacyjnym Dni Zamku Kuressaare.

 

Tegoroczne prezentacje miały szczególny charakter, ze względu na liczny i różnorodny skład grupy polskiej oraz obecność radcy ministra Tomasza Szeraticsa, chargé d’affaires ambasadora. Pan radca Tomasz Szeratics wziął udział w otwarciu imprezy oraz towarzyszył polskim rekonstruktorom w obozie i podczas pokazów. Na wałach zamku Kuressaare zawisł dużych rozmiarów baner reklamowy Muzeum Zamkowego w Malborku, a pokazy prowadzone były w kontekście zbliżającej się wystawy pt.: „Mądrość zbudowała sobie dom”. Polscy uczestnicy imprezy wykorzystali wizytę w Estonii do rozpropagowania informacji o tym wydarzeniu wśród widzów i gości imprezy. Żywe zainteresowanie przygotowywaną wystawą wyrazili zarówno pan chargé d’affairs ambasadora, jak i przedstawiciele Saaremaa Muuseum, deklarując chęć odwiedzenia w tym czasie zamku w Malborku!

 

Do Kuressaare zawitał także na kilka godzin fiński kolekcjoner Peter Mustonen, którego zbiory militariów eksponowane są w Kuressaare, w ramach wystawy „Kings and Guards”. Peter Mustonen osobiście oprowadził polskich rekonstruktorów po wystawie, wyjmując z gablot niektóre eksponaty. Wzięcie do ręki karabeli proweniencji lwowskiej lub monachijskiego miecza z przełomu XV i XVI wieku było niezapomnianym przeżyciem. Interesującym wydarzeniem było otwarcie na zamku Kuressaare specjalnie zaprojektowanej strefy zabaw dla dzieci, która powstała we współpracy z jedną z polskich firm wykonawczych. Największą atrakcją polskich prezentacji były konne pokazy turnieju typu joust, uzupełniane pokazami walk pieszych, artylerii, szpitala polowego i koncertami muzyki dawnej w wykonaniu zespołu malborskiego chóru „Lutnia”. Przed odjazdem, przedstawiciele Saaremaa Muuseum omówili z polską delegacją dalsze plany współpracy. To dobry prognostyk na przyszłość.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.