PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / MZM w Anglii

W dniach 26-28 sierpnia roku Pańskiego 2017 braliśmy udział w dniach promocji kultury polskiej w angielskim mieście Leeds. Mieści się tam Royal Armouries Museum mające w swoich zbiorach zbroje z niemal całego świata, można tam zobaczyć między innymi samurajów, rycerskie pancerze z XVI wieku, oporządzenie słonia bojowego.

 

Europejski Park Historyczny na Zamku Gniew we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku miał przyjemność wzbogacić ich zbiory o Nasz polski akcent - Husarię, dając przy tym niesamowite show.

Przez 3 dni pokazy jazdy konnej zobaczyło łącznie 6 tysięcy osób.

 

Ambasador polski Arkadiusz Rzegocki, relacjonował wydarzenie na swoim profilu facebookowym:

"Co za widowisko! Charyzmatyczni jeźdźcy z zamku w Gniewie oraz znakomite umiejętności chorągwi husarskiej spotkały się z uznaniem widzów, a narracja prowadzona przez rekonstruktorów oraz Andrew Deana i Keith Ducklin z Royal Armouries wywoływała wśród widowni salwy śmiechu. Miałem przyjemność oglądać spektakl w towarzystwie Dyrektora Muzeum, Pana Edwarda Impey oraz innych brytyjskich i polskich gości zaproszonych przez ambasadę, Instytut Kultury Polskiej oraz Royal Armouries. (...) Pokazy Skrzydlatej Husarii otwierają nowy rozdział w historii polsko-brytyjskich kulturalnych i historycznych projektów. Mamy nadzieję, że to dopiero początek i że pokazy skrzydlatej husarii zorganizowanie zostaną także w innych krajach, promując polską historię i kulturę w tak atrakcyjny sposób."

 

Wspomnianą narrację można zobaczyć w filmie:

Behind the Scenes with The Winged Hussars

 

Hetman Kapituły Rycerskiej Arkadiusz Dzikowski relacjonując to wydarzenie zdradza, że wystawa w listopadzie trafi do Malborka.

 

"MZM podpisało umowę z Fundacją Europejski Park Historycznyw zamku Gniew, na mocy której MZM partycypowało w kosztach wykonania i transportu wystawy pt. "Husaria - chluba oręża polskiego". Wystawa zawisła w prestiżowym Royal Armouries Museum w Leeds. Jej otwarciu towarzyszyła promocja w postaci pokazów sprawności polskiej husarii.

Przedstawicielami MZM do spraw koordynacji projektu są: Karol Polejowski (sprawy merytoryczne) i Arkadiusz Dzikowski (sprawy dotyczące rekonstrukcji i edukacji). W listopadzie 2017 wystawa wróci do Polski i znajdzie się na zamku w Malborku. Patronat nad projektem objęli również Ambasador Rzeczpospolitej w Londynie Arkady Rzegocki i Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Wystawa oraz pokazy spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Royal Armouries Museum odnotowało rekordową frekwencję wśród widzów i zwiedzających."

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.