PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Wystawa „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” 20 kwietnia ‒31 grudnia 2022 r. Sala wystaw czasowych, tzw. Łaźnia na Zamku ŚrednimEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Nabór zgłoszeń referatów na konferencję „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku” został przedłużony do 30 czerwca

Nabór zgłoszeń referatów na konferencję „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku” został przedłużony do 30 czerwca

Nabór zgłoszeń referatów na konferencję „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku” został przedłużony do 30 czerwca

 

Do 30 czerwca został przedłużony termin składania streszczenia referatów na konferencję „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku” organizowaną przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Polski Komitet Narodowy ICOMOS, pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków w dniach 28-29.09.2022 roku.

Konferencja realizowana w ramach projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa, realizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

Abstrakty należy nadsyłać na adres: sekretariat@zamek.malbork.pl . Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień).

Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w której ma być przedstawiony referat (sesja 1, 2, 3). 

Sesja 1. Działania o charakterze budowlano-konserwatorskim.

Historia i przykłady prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych podejmowanych w zamkach średniowiecznych i nowożytnych. Zmiany metod i technik prowadzenia prac w historycznych założeniach zamkowych.

Sesja 2. Działania o charakterze modernizacyjnym.

Techniczne i funkcjonalne potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych. Przykłady prac modernizacyjnych w zamkach.

Sesja 3. Działania o charakterze funkcjonalnym.

Możliwości adaptacji założeń zamkowych do współczesnych funkcji. Funkcje publiczne zabytku a wymogi przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa obiektu budowlanego. Potrzeby społeczne związane z udostępnianiem zabytków. Granice działań adaptacyjnych.

 

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem tłumaczenia symultanicznego.

Wyboru referatów dokona Komitet Naukowy Konferencji. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 15 lipca 2022 roku.

Planowane jest wydanie materiałów konferencji, po ocenie recenzentów.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.eeagrants.zamek.malbork.pl/aktualnosci/konferencja-sredniowieczne-i-nowozytne-zamki-granice-i-formy-ochrony-w-xxi-wieku-11

oraz

http://www.icomos-poland.org/pl/2-uncategorised/404-konferencja-sredniowieczne-i-nowozytne-zamki-granice-i-formy-ochrony-w-xxi-wieku-28-29-09-2022.html

NS