PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza 2011

 Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza, 10-11 grudnia 2011


10-11 grudnia 2011
Plac przed Bramą Główną Muzeum


W dniach 10-11 grudnia 2011 Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje drugą edycję Najsmaczniejszego Jarmarku Adwentowego Pomorza. Tak jak poprzednio, ideą przewodnią Jarmarku jest zaprezentowanie regionalnych potraw wykonanych przez rodzimych twórców, lokalne przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Tegoroczny Jarmark Adwentowy został rozszerzony o artykuły świąteczne i wyroby artystyczne, doskonale nadające się na prezent gwiazdkowy.  Przy ulicy Starościńskiej można będzie też kupić choinkę!

Jarmark czynny jest w godzinach:
10 grudnia 2011 (sobota): 10:00 – 18:00
11 grudnia 2011 (niedziela): 11:00 – 17:00

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM JARMARKU

 
SOBOTA, 10.12.2011 (godz. 10:00-18:00)

11:00 – 15:00 Teatr Gry i Ludzie

11:00 Bożonarodzeniowa tradycja na Zamku – pokaz kulinarny Bogdana Gałązki połączony z degustacją (scena)

12:00 Zimowe opowieści – tematyczne zwiedzanie Zamku (WSTĘP WOLNY, ilość miejsc ograniczona)

12:00 Uroczyste powitanie gości Jarmarku przez Organizatorów – Dyrekcję Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Burmistrza Miasta Malborka;

– wspólne śpiewanie kolęd z zespołem Balbiny z Miejskiego Domu Kultury w Malborku

– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Ale BOMBA! – ubieramy zamkową choinkę, wręczenie nagród

specjalnie dla mieszkańców Malborka: DARMOWE ZWIEDZANIE nowej wystawy BURSZTYNOWE KONTEKSTY

13:00 Kolędy i Pastorałki Maciej Fortuna & Joanna Pilarska – trąbka, śpiew, gitara (scena)

15:00 Opowieści piernikowe cz.1 – pokaz wypiekania pierników (stoisko z piernikami)

16:00 Bożonarodzeniowe kino familijne w Karwanie przedstawia Małolaty u taty  – projekcja filmu (wstęp wolny)

 

NIEDZIELA, 11.12.2011 (godz. 11:00-17:00)

11:00 – 15:00 Teatr Gry i Ludzie

12:00 Staropolskie jadło świąteczne, pokaz kulinarny Restauracja Piwniczka połączony z degustacją

13:00 Kulinaria świąteczne kuchni chrześcijańskiej i żydowskiej – Chanuka a Boże Narodzenie, spotkanie w Gothic Cafe, Zamek Średni

13:00 Opowieści piernikowe cz.2. – pokaz wypiekania pierników (stoisko z piernikami)

14:00 Rozstrzygnięcie zamkowego quizu mikołajkowego z 6 grudnia 2011, wręczenie nagród na scenie

16:00 Koncert Gwiazd – laureatów i uczestników programów telewizyjnych: Szansa na sukces, X-Factor, Mam Talent, Śpiewaj i Walcz – zespół AIRAM oraz soliści: Paulina Czapla, Anna Szatybełko i Tadeusz Seibert (scena)
 

 


 

Wystawców zainteresowanych prezentacją i sprzedażą swoich produktów świątecznych, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych, a także sprzedawców choinek zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i warunkami uczestnictwa oraz do wypełnienia karty zgłoszeniowej.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:

a.kaminska[a]zamek.malbork.pl lub a.zawadzinska[a]zamek.malbork.pl

lub bezpośrednio do Działu Promocji Muzeum Zamkowego w Malborku na adres:

Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

 

Więcej informacji:

Dział Promocji MZM
tel. +48 55 647 09 96
Ada Kamińska: tel. +48 669 622 344
Agnieszka Zawadzińska: tel. +48 725 883 888

 

Pliki do pobrania (aktualizacja 21.11.2011):
Regulamin Jarmarku (pdf)
Karta zgłoszeniowa (doc)

 


 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

                       

 

 

PATRONAT HONOROWY:


 

 

 

PARTNERZY:

    

   

 

 

 PATRONI MEDIALNI:

     

    

     

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.