PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza

 

Obejrzyj relację z jarmarku na TV Malbork

Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza 2010

Pobierz program Jarmarku (pdf)

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński i Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski zapraszają na Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza.

Myślą przewodnią Jarmarku jest zaszczepienie na gruncie malborskim idei funkcjonowania jarmarków adwentowych tak popularnych w całej Europie oraz prezentacja regionalnych potraw wykonanych przez rodzimych wytwórców.

Jarmark będzie jedynym adwentowym wydarzeniem artystycznym i kulinarnym w mieście, które zagwarantuje odbiorcom niesamowite przeżycia związane z magią nadchodzących świąt. Nasz jarmark powinni odwiedzić wszyscy ci, którzy przepadają za piernikami, grzanym winem i innymi świątecznymi delikatesami. Przedzamcze w tym okresie będzie przepięknie udekorowane: ogromne choinki, mnóstwo kolorowych światełek, barwne stragany pełne świątecznych smakołyków i wyrobów rękodzieła artystycznego związanego z okresem Bożego Narodzenia. Atrakcją Jarmarku będą pokazy kulinarne, warsztaty rękodzieła, spotkania z Mikołajem oraz liczne konkursy z nagrodami. Przy okazji, goście mogą zostać dla kogoś Świętym Mikołajem i wspomóc Mikołajkową Akcję dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Na Skarpie w Malborku kupując ręcznie dekorowaną bombkę choinkową na jednym ze stoisk na Najsmaczniejszym Jarmarku.

Zapraszamy!

Organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku, Miasto Malbork

Patroni medialni: Telewizja Polska Oddział Gdańsk, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Wrota Pomorza

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.