PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa WieliczkaWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Nie żyje prof. Leszek Kajzer

Nie żyje prof. Leszek Kajzer

Zmarł Leszek Kajzer, wybitny archeolog, bronioznawca, badacz średniowiecznej i nowożytnej architektury militarnej, autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Był cenionym wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń polskich archeologów i historyków. Profesor Kajzer był także członkiem Polskiej Akademii Nauk. W pamięci osób, które go znały zapisał się jako niezrównany naukowiec, przyjaciel i nauczyciel.

Profesor Leszek Kajzer jest autorem wielu prac, które na trwałe weszły do dorobku polskiej humanistyki. Wymienić tu można świetne książki: Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności (2010), Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej (2004), Zamki i społeczeństwo (1993), Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce (1976) czy artykuły, będące żelaznymi pozycjami tak dla studentów, jak dla naukowców. Nie sposób nie wspomnieć również o leksykonach czy monografiach, których Leszek Kajzer był współautorem: Leksykon zamków w Polsce (2001), Nie tylko zamki (2005), Początki architektury sakralnej w Polsce centralnej, cz. 1 i 2 (2009-2013) to tylko niektóre tytuły.

Nie sposób jednak wymienić wszystkich prac autorstwa Leszka Kajzera, albowiem było ich ponad 500, wiele z nich ukazało się również poza Polską. Jak podawał sam Profesor, jego prace drukowano w 14 krajach. Poza tym Leszek Kajzer był członkiem rad redakcyjnych kilku periodyków, wypromował ponad 170 magistrów oraz kilkunastu doktorów nauk humanistycznych.

Leszek Kajzer zmarł 25 września 2016 r.

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork

NS