PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Oblężenie Malborka 2017 - dziękujemy, że byliście z nami.

Oblężenie Malborka 2017 - dziękujemy, że byliście z nami.Oblężenie Malborka 2017 - dziękujemy, że byliście z nami.Oblężenie Malborka 2017 - dziękujemy, że byliście z nami.

Przez trzy dni Oblężenia Malborka przewinęło się przez zamek i tereny wokół zamku  60 000 osób. Sam tylko zamek odwiedziło w sobotę - podczas zwiedzania dziennego czy nocnego (Rycerska przygoda na Zamku lub spektakl Światło i Dźwięk) 8500 osób. To dla nas potwierdzenie, że Oblężenie Malborka jest dla uczestników ciekawym wydarzeniem, na które będą wracać.
- Wróciliśmy po trzech latach nieobecności i widzimy, że Oblężenie jest coraz ciekawsze - opowiadają z zadowoleniem turyści, którym najbardziej spodobały się pokazy konne. - Podczas nocnego zwiedzania czekała nas niespodzianka, bo na zamek wjechali konni rycerze. Kochamy konie, więc staramy się nie przepuścić żadnych pokazów, na których je widać.
Rodziny z dziećmi spędzały dużo czasu w Grodzie Dziecięcym. Doskonale bawiły się maluchy, rozgrzane nie tylko ciekawymi warsztatami, ale i elementem rywalizacji, bo trzeba było zbierać pieczątki, aby otrzymać dyplom. Dobrze bawili się też rodzice, którzy chyba na moment przypomnieli sobie czasy, gdy sami byli mali. Nikt nie narzekał na nudę, a umiejętnościami zdobytymi podczas imprezy, będzie można się pochwalić w przedszkolu lub szkole. W końcu kaligrafowanie czy nauka o ziołach nie jest na co dzień powszechna.
Na Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych też można było nauczyć się sporo o pracy dawnych rzemieślników, codzienności biedniejszych i tych bogatszych mieszkańców albo zwyczajach rycerskich. O rycerzach warto wspomnieć, bo pokazali nam nie tylko zaangażowanie i umiejętności walki, ale i doskonałe poczucie humoru, którym "zarażali" publiczność pokazów.
Wielu gości wyniosło cenne wspomnienia z "Rycerskiej przygody na Zamku". W klimat pozwalali się zwiedzającym wczuć wyjątkowi bohaterowie: rycerze krzyżaccy na koniach, straż zamkowa, kucharki i kucharze z kuchni zamkowej, jeńcy wzięci do niewoli i wielu, wielu innych. Podczas takiego zwiedzania nikt się nie nudził, bo odtwórcy włożyli mnóstwo serca w swoje role. I za to też im się należą wielkie brawa.

Oblężenie Malborka już za nami. Teraz pozostaje nam wspominać je, oglądając zdjęcia i filmiki oraz... czekać. Spotykamy się już za rok!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.