PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Obradowały rady

Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady

W naszym Muzeum zakończyły się obrady dwóch rad. Rada Muzeum pod przewodnictwem dr. hab. Michała F. Woźniaka dyskutowała nad projektem planu pracy na rok 2019, ostatecznie pozytywnie go opiniując. Szczególne zainteresowanie wzbudziła przygotowywana na rok przyszły międzynarodowa wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom … Państwo krzyżackie w Prusach”. Dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor, przedstawił także inne zamierzenia Muzeum wraz z jego oddziałami w Kwidzynie i Sztumie, które będą realizowane w przyszłym roku. Pozytywnie zaopiniowany plan merytoryczny wraz z planem finansowym został wysłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W posiedzeniu uczestniczyli oprócz wyżej wymienionych: prof. dr hab. Marian Arszyński (UMK Toruń), prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (UG), Bogdan Donke (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna),  dr Zenon Duda (AGH), prof. dr hab. Marian Dygo (UW), prof. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec (IS PAN), prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (PKr), dr Marek Rubnikowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu),  prof. dr hab. Tomasz Torbus (UG). Muzeum reprezentowali oprócz dyrektora, jego zastępcy: Beata Stawarska i Kazimierz Bogusz oraz Mirosław Jonakowski i Mariusz Mierzwiński.

W tym samym dniu zebrała się także Rada Naukowa wspomnianej wyżej wystawy dotyczącej państwa krzyżackiego w Prusach. Prof. dr hab. Udo Arnold, dr hab. Przemysław Mrozowski oraz dr hab. Michał F. Woźniak zapoznali się ze scenariuszem ekspozycji przedstawionym przez zespół przygotowujący wystawę. Rozmawiano o prawidłowości zastosowanych podziałów tematycznych i doborze eksponatów, koncepcji plastycznej, edukacji i planowanych działaniach promocyjnych.

NS