PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Otwarcie sezonu letniego w Muzeum Zamkowym!

 

W Niedzielę Palmową, 17 kwietnia 2011, Muzeum Zamkowe w Malborku rozpocznie sezon letni, w tym roku o tyle istotny, że Muzeum obchodzi swoje 50. urodziny.

Z tej okazji zapraszamy turystów na tematyczne oprowadzanie pt. Zwiedzanie z pasją, które rozpocznie się o godz. 13.00. Osoby zainteresowane prosimy o zbiórkę przez bramą główną muzeum do godziny 12.45.

W tym samym dniu na zamku wystąpi japońska pianistka, Masako Tomita. Artystka jest absolwentką m.in. Wyższej Szkoły Muzycznej i Teatralnej w Frankfurcie na Menem. Pracę dyplomową obroniła w roku 2005. Gra utwory z okresu nowożytnego, a specjalizuje się w muzyce kameralnej. Koncert rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali Koncertowej Zamku Średniego.

Obejrzyj relację z koncertu Masako Tomita na TV Malbork

Wejściówką na Zwiedzanie z pasją oraz koncert Masako Tomita będzie naklejka MZM dołączona do środowego wydania Gazety Malborskiej.


 

Organizatorzy – Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Malborskie Centrum Kwadrat

Patronat medialny – Gazeta Malborska, Radio Gdańsk i TV Malbork
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.