PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Otwarcie wystawy. Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej

  

wojna

Fotografia ze zbiorów MIIWS, kolekcja Stefana Bałuka.

Żołnierze 1 Dywizji Pancernej podczas przerwy w ćwiczeniach, Wielka Brytania 1943 rok.
 

 

Otwarcie wystawy „Żołnierska dola”

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają na otwarcie wystawy „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej.”, przedstawiającej prozę codziennego życia na froncie oraz losy żołnierzy walczących w różnych armiach w największym konflikcie zbrojnym XX wieku.


Uroczystość odbędzie się 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 11.50 w Muzeum Zamkowym w Malborku, w sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim.

 
Wystawę będzie można oglądać do 19 września 2014 r.

  

Przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wystawa czasowa w atrakcyjny sposób, łączący nowoczesny projekt graficzny z tradycyjnymi formami ekspozycji, zaprezentuje życie codzienne żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej. Za pomocą eksponatów, dokumentów i w większości niepublikowanych dotąd fotografii, zostaną pokazane mniej znane aspekty żołnierskiej służby, widzianej nie tylko z perspektywy pola walki. Zatem poza regulaminowym umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem oddziałów polskich, niemieckich, sowieckich, japońskich i amerykańskich, na wystawie będzie można także zobaczyć należące do żołnierzy przedmioty osobiste, oraz takie, które wykonali własnoręcznie lub zdobyli na wrogu. Ekspozycja opowiada o tym, czym zajmowali się w wolnych chwilach, jak wypoczywali, czym się interesowali, jak dbali o zdrowie, wygląd i higienę. Zostaną również pokazane różne postawy wojskowych, zarówno te, które prowadziły do popełniania zbrodni wojennych i bestialstwa wobec ludności cywilnej, jak i te wynikające z bohaterstwa i szlachetności.

 


Organizatorzy:

 

          logo

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.