PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / PERŁA POMORZA Obchody Światowego Dnia Turystyki w KARWANIE

PERŁA POMORZA Obchody Światowego Dnia Turystyki w KARWANIEPERŁA POMORZA Obchody Światowego Dnia Turystyki w KARWANIEPERŁA POMORZA Obchody Światowego Dnia Turystyki w KARWANIE

Światowy Dzień Turystyki - tegoroczna edycja tej imprezy odbyła się na Zamku w Malborku 23 września. Jej zwieńczeniem była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia osobom i instytucjom związanym z pomorską oraz krajową turystyką.
Gryf Pomorski - prestiżowa statuetka przyznawana dorocznie przez Pomorskiego Marszałka - trafiła do rąk Mariusza Mierzwińskiego, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, przyznana za całokształt działalności, szczególnie za należytą opiekę nad zamkiem i popularyzację dziedzictwa kulturowego w województwie pomorskim. To nie koniec, otrzymał on też Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Turystyki", przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Prowadzący imprezę, prezenter telewizyjny Piotr Świąc – wywołując nagrodzonego, z humorem opowiadał – że w kuluarach pracownicy Muzeum mówią o dyrektorze tylko dobrze. 
Laudację wygłosił o nagrodzonym prof. Janusz Hochleitner. Wymieniając osiągnięcia Muzeum w dziedzinie turystyki podkreślano wzbogacenie oferty dla zwiedzających (trasa rodzinna, preferencje dla rodzin wielodzietnych, wydłużenie czasu otwarcia muzeum do późnych godzin wieczornych, nocne zwiedzanie, gry rycerskie czy zajęcia dla niepełnosprawnych). Kierowane przez dyrektora Mierzwińskiego Muzeum zbudowało, zorganizowało i uruchomiło - działający z powodzeniem do dziś – jeden z pierwszych na Pomorzu, nowoczesny ośrodek konferencyjny w obiekcie zabytkowym KARWAN. Dyrektor wykreował ponadto formę wystawienniczą jako produkt turystyczny oraz promocję miejsca poprzez organizację wystaw zagranicznych – eksportową ekspozycję stanowi malborska kolekcja bursztynu uznana za największy na świecie zbiór artystycznych wyrobów z tego minerału. Zbiór liczy ponad półtora tysiąca obiektów. Co ciekawe wolontariuszką Muzeum w ramach organizacji projektów wystawienniczych była następczyni tronu Szwecji księżna Wiktoria ( wówczas księżniczka). Warto podkreślić, że kolekcja bursztynów gościła sześciokrotnie w Szwecji, trzykrotnie w Niemczech, tyleż samo w Japonii, dwukrotnie w Wielkiej Brytanii. Zbiory eksponowano też w Stanach Zjednoczonych i Włoszech.

– Oczywiście zawsze jest miło, gdy ktoś zauważa pracę innych. Te nagrody przypadły za szereg bardzo różnorodnych działań na przestrzeni lat. Cieszę się, że jest mi dane pracować w większości z ludźmi, którym ciągle chce się więcej. Zamek jest dla nich i dla mnie pasją – wyjaśniał dyrektor Mierzwiński. – To dlatego możemy organizować projekty międzynarodowe – dodał. 
W obchodach w średniowiecznej warowni w Malborku wzięli udział m.in.: Mieczysław Struk, Marszałek województwa pomorskiego, Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Pomorskie to region niezwykle gościnny, wyróżniający się ciekawie skomponowaną ofertą dedykowaną dla różnych  grup odbiorców ­– stwierdził Mieczysław Struk Marszałek województwa pomorskiego – a Zamek w Malborku to perła wśród atrakcji turystycznych Pomorza – podkreślił.
Z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ w 1979 r. ustanowiono Światowy Dzień Turystyki. Każdego roku towarzyszy im inne hasło przewodnie. Tegoroczne brzmi –  „Miliard turystów, miliard możliwości" – ma za zadanie podkreślić globalny charakter i potencjał turystyki. Pełni ona niebagatelną rolę dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Obchody mają, m.in. kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i funkcji turystyki w gospodarce.

Drugą statuetkę Gryfa Pomorskiego otrzymała Polska Organizacja Turystyczna za współpracę na rzecz pomorskiej turystyki, w 15. rocznicę działalności.

Od kilku lat województwo pomorskie odczuwa coraz większe zainteresowanie odwiedzających ofertą turystyczną, nie tylko wypoczynkową, ale i kulturową, zakupową, biznesową czy zdrowotną. Pomorskie to miejsce, w którym turyści odnajdują inspirację do pobytu o każdej porze roku. Dogodne połączenia lotnicze i promowe, nowoczesna baza noclegowa o wysokim standardzie, a także kuchnia regionalna  spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających turystów. Pamiętając o tym, że turystyka to dziedzina interdyscyplinarna, tradycyjnie podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki, doceniona została praca osób, podmiotów gospodarczych i społecznych, związanych z pomorską i krajową turystyką.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.