PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa WieliczkaWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 Dział Edukacji realizował na terenie muzeum cykl zajęć wpisujących się w innowacyjny program edukacyjny „W kręgu legend i symboli”. Wzięło w nim udział 248 dzieci z malborskich szkół i przedszkoli oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Współpraca pomiędzy instytucjami ma charakter nowatorski. Celem programu jest budowanie tożsamości regionalnej w oparciu o podania i legendy o zamku i jego mieszkańcach. Korzystając z ludowej skarbnicy wiedzy dzieci poznały Legendę o św. Jerzym, Zamkowym Diabełku, Pelikanie oraz Królowej Żab. Odkrywały świat średniowiecznej symboliki stanowiącej cząstkę dawnej kultury ludowej, ukazującej jego światopogląd, wierzenia, sposoby myślenia i postępowania. W dniu 19 czerwca grupa z Przedszkola Nr 8 w Malborku wzięła udział w Rodzinnym Biegu Rycerskim stanowiącym podsumowanie programu realizowanego w bieżącym roku szkolnym. Dzieci miały okazję wykazać się przed swoimi bliskimi wiedzą, umiejętnościami oraz orientacją w terenie. Pozostałe grupy szkolne i przedszkolne podsumowały zajęcia w godzinach przedpołudniowych biorąc udział w turnieju rycerskim organizowanym na cześć Królowej Żab.


Podsumowanie programu zorganizowane dla Przedszkola Nr 8 w Malborku

NS