PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Pokaz walk dawnych Bractwa Rycerskiego Kniażycz z Białorusi

 

Bractwo Rycerskie Kniażycz

Przez trzy dni, od 1 do 3 maja 2011 dodatkową atrakcją w czasie zwiedzania naszego Muzeum będzie pokaz walk dawnych na Dziedzińcu Zamku Średniego w wykonaniu białoruskiego Bractwa Rycerskiego Kniażycz.

2 i 3 maja dodatkowo Bractwo wystąpi na miejskim deptaku (ul. Kościuszki).

Ponadto w niedzielę, 1 maja, przed główna bramą zamkową można będzie wykonać pamiątkową fotografię z rycerzami z Bractwa.

 

Daty i godziny pokazów:

1 maja

10.00-11.00 – pokaz na Dziedzińcu Zamku Średniego
11.00-12.00 – fotografowanie z turystami na zewnątrz zamku

2 maja

9.30-10.30 – pokaz na Dziedzińcu Zamku Średniego
18.30-19.30 – pokaz na deptaku (ul. Kościuszki)

3 maja

11.00-12.00 – pokaz na Dziedzińcu Zamku Średniego
15.00-16.00 – pokaz na deptaku (ul. Kościuszki)


Bractwo Rycerskie Княжыч (Kniażycz)
zrzesza miłośników historii naszych słowiańskich przodków. W swej działalności stara się wiernie odtworzyć minioną epokę, zarówno w strojach, jak i w uzbrojeniu. Od lat zajmuje się nauczaniem i rekonstrukcją autentycznego rycerstwa terenów Wschodniej Europy. Bierze udział niemal we wszystkich imprezach i wydarzeniach rycerskiej tematyki na Białorusi, Ukrainy, w Polsce i innych krajach Europy. W Polsce brało udział w corocznych uroczystościach Grunwaldzkich, a także w festiwalu Białoruski Tydzień w Krakowie w 2008.
 

Bractwo Rycerskie Kniażycz

Organizatorzy:
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Malborku, Białoruska Alternatywa

Wpółpraca:
Muzeum Zamkowe w Malborku, Urząd Miasta Malborka

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.