PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801-1873) znany i nieznany.

Sala Siedmiofilarowa i Sala Narożna
8 sierpnia – 11 października 2009

 

Johann Carl Schultz – portret artystyPortret artysty... to pierwsza monograficzna wystawa prac Johanna Carla Schultza – wybitnego XIX-wiecznego malarza i grafika, prawdziwego pasjonata zabytków. Wystawa, którą prezentuje Muzeum Zamkowe w Malborku opowiada zarówno o twórczości, jak i życiu artysty i gromadzi prace Johanna Carla Schultza ze zbiorów polskich i niemieckich.

Z malborskim zamkiem wiąże Johanna Carla Schultza cykl wyjątkowych prac – to akwarele przedstawiające rekonstrukcję budowli zamku w romantycznym duchu. To połączenie realistycznego obrazu z wizją autora służące popularyzacji idei odbudowy malborskiego zamku. Powstały w latach 1840-1854. Przez te kilkanaście lat Schultz współpracował z Zarządem Odbudowy Zamku w Malborku opiniując prowadzone prace podczas XIX-wiecznej restauracji. Był już wtedy dyrektorem i profesorem Szkoły Sztuk Pięknych mieszczącej się w Złotej Bramie w Gdańsku. I z pasją utrwalał w obrazach i rysunkach zabytki rodzinnego miasta. Na wystawie znajdziemy również prace z albumu, który przyniósł Schultzowi sławę i Królewski Złoty Medal. To cykl Gdańsk i jego budowle w oryginalnych sztychach z geometrycznymi szczegółami i tekstem z lat 1855-1868. Przedstawiają znane miejsca Gdańska: Johann Carl Schultz – Widok zamku od strony wschodniejDwór Artusa, Złotą Bramę, Kościół Maryi Panny, św. Jana czy św. Brygidy. Ale nie brak też widoków tętniących życiem gdańskich ulic: Długiego Targu, Piwnej, Długiej wraz z ich nieodłącznymi elementami: przekupkami, tragarzami, przechodniami.

Johann Carl Schultz to postać zasłużona dla ochrony zabytków. Był rzeczoznawcą berlińskiej komisji do spraw Badania i Konserwacji Zabytków i Towarzystwa Starożytności Pruskich w Królewcu. A w 1856 roku – inicjatorem Stowarzyszenia na rzecz zachowania Starodawnych Budowli i zabytków Sztuki Gdańska. Uważała, że szybko rozwijający się Gdańska XIX wieku traci dawny charakter. Artysta był również miłośnikiem antycznej architektury. Podczas podróży do Italii urzekły go dzieła starożytności, renesansu i baroku, jakie podziwiał w Rzymie. Swój zachwyt uwiecznił w obrazach i rysunkach przedstawiających zarówno momenty z Florencji, Sieny czy Mediolanu, jak i fascynacje rzymskimi budowlami.

Wystawa na malborskim zamku pokazuje też widoki z podróży Schultza po Niemczech Pomorzu i Prusach. Prawdziwym rarytasem tego zbioru jest jednak świeżo odrestaurowany, nieznany wcześniej szerszej publiczności, obraz Udzielenie sakry biskupiej księciu Józefowi von Hohenzollern-Hechingen przez biskupa von Hapten w 1818 roku z katedry we Fromborku. Wystawę zamyka ostatni album artysty Tutti Frutti, w którym raz jeszcze przywołuje widoki z Italii, Niemiec, Gdańska i okolic.
 
 Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801-1873) znany i nieznany – wystawa

Wystawa czynna od 8 sierpnia do 11 października 2009
Kurator wystawy: Justyna Lijka

Fotorelacja z otwarcia wystawy w serwisie Picasa
Fotorelacja z finisażu w serwisie Picasa

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.