PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Promocja książki ,,Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści"

zdjecie

Muzeum Zamkowe w Malborku
Ośrodek konferencyjny KARWAN
oraz
Muzeum Stutthof w Sztutowie
zapraszają na spotkanie
ŻUŁAWY PO WOJNIE. HISTORIA (NIE)ZNANA

 

W Muzeum Zamkowym w Malborku w dniu 16 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Ośrodku Konferencyjnym Karwan odbędzie się promocja książki „Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści”, wydanej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Zamkowym w Malborku.
Książka jest efektem projektu, który zrodził się w 2013 r. w gronie regionalnych muzealników, którzy podjęli współpracę nad organizacją konferencji naukowych, których ideą jest próba namysłu nad dziejami Żuław w 1945 roku, zarówno w ostatniej fazie wojny, kiedy stanowiły one część terytorium Trzeciej Rzeszy, jak i bezpośrednio po zajęciu tych ziem przez wojska sowieckie, które stopniowo oddawały władzę polskiej administracji. Została ona podzielona na trzy grupy problemowe: egzystencja w czasie wojny, powojenna rzeczywistość oraz próby rozrachunku, gdzie zostały zamieszczone interesujące artykuły badaczy, pracowników naukowych wymienionych muzeów a także pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku.
W czasie spotkania, które poprowadzą Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie i Janusz Hochleitner, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku przedstawiona zostanie również publikacja autorstwa dr Marcina Owsińskiego „Naznaczeni. Stutthof-Obozy-Sztutowo w latach 1945-1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci”. Jest ona poświęcona analizie dziejów niewielkiej społeczności zamieszkującej w XX wieku okolicę miejscowości Sztutowo, która do 1945 roku nosiła nazwę Stutthof i była kojarzona z funkcjonującym na jej terenie w okresie II wojny światowej jednym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

 

Zaproszenie na spotkanie ŻUŁAWY PO WOJNIE. HISTORIA (NIE)ZNANA
(pobierz)


W czasie spotkania można będzie nabyć najnowsze publikacje historyczne Muzeum Stutthof, w tym wydany ostatnio drugi tom z cyklu ,,Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści" oraz monografię powojennej historii Sztutowa.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych historią regionu.


 Organizatorzy:

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.