PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Przed nami trzeci i ostatni dzień Oblężenia Malborka

Przed nami trzeci i ostatni dzień Oblężenia MalborkaPrzed nami trzeci i ostatni dzień Oblężenia MalborkaPrzed nami trzeci i ostatni dzień Oblężenia MalborkaPrzed nami trzeci i ostatni dzień Oblężenia Malborka

W piątek malborską twierdzę odwiedziło 6000 osób, w sobotę - 8000. A przecież to tylko Ci, którzy kupili bilety, żeby zwiedzić zamek przy okazji Oblężenia Malborka. Tych, którzy przyjechali na samą imprezę było znacznie więcej. I dobrze się bawili korzystając z wielu atrakcji i pięknej pogody.

W sobotę mogli obejrzeć widowiskową paradę: barwny orszak rycerzy, sokolników, łuczników, duchownych, rzemieślników i kuglarzy. Natomiast już od piątku goście oblężenia mogli zajrzeć do warsztatów rzemieślniczych, zlokalizowanych na Międzymurzu i zobaczyć, jak przed wiekami powstawały naczynia, papier czy tkaniny. Wszystko było na wyciągnięcie ręki. A także kubeczków smakowych, bo smacznych posiłków w tym pięknym otoczeniu nie brakowało.

Wielką popularnością cieszył się Gród Dziecięcy. Piaskownica, połów drewnianych rybek, pojedynek piankowymi „mieczami” i pacynkami, jazda na drewnianym koniku i wiele innych atrakcji przyciągały całe rodziny. Kto chciał, poświęcał się tylko zabawie, inni zaliczali różne sprawności, by w końcu zostać pasowanym przez króla Jagiełłę na rycerzy.

Nie zabrakło też Rycerskiej przygody na zamku, czyli nocnego zwiedzania. Wieczór oraz przygotowane scenki historyczne nadawały temu wydarzeniu niepowtarzalny klimat. Można było przyjrzeć się naradzie Wielkiego Mistrza z dostojnikami, a potem trafić na biesiadę z muzykantami, gdzie przy stole lało się wino, podawane było jadło, a rycerze dyskutowali i śpiewali.

Drugi dzień zakończyła sobotnia inscenizacja bitwy, która nawiązywała do wydarzeń z 1410 roku, kiedy to wojska polsko - litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły szturmem natarły na malborską warownię.

Dziś dzień trzeci, ostatnia okazja, by na chwilę uciec codzienności, przenieść się do średniowiecznych czasów i obejrzeć turnieje piesze, konne czy pokazy sokolnicze. Wystąpią teatry uliczne, kuglarze i bardowie. Będzie co kupić i skosztować.

Zapraszamy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.