PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” 20 kwietnia ‒31 grudnia 2022 r. Sala wystaw czasowych, tzw. Łaźnia na Zamku ŚrednimPierwsza RzeczpospolitaKilarski konkurs fotograficzny

Wydarzenia / Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowa

Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowaRewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku" - konferencja naukowa

W dniu wczorajszym odbyła się zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku konferencja naukowa pt.: "Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku". Wpisała się ona w kontekst prac konserwatorskich realizowanych obecnie w obrębie zespołu kościoła zamkowego NMP na Zamku Wysokim. W odróżnieniu od poprzednich konferencji organizowanych w związku z popularyzacją wiedzy o kościele zamkowym w kontekście realizowanego programu ze środków EOG, konferencja ta została w znacznej mierze poświęcona aspektom czysto historycznym i historyczno-artystycznym z celowym pominięciem wątków konserwatorskich.

Konferencję zamykało, nieco osobne w całym zestawieniu referatów, wystąpienie archeologa pana Andrzeja Gołembnika, który kierował pracami badawczymi w zachodniej części kaplicy św. Anny. Natrafiono tam na pochówki z czasów nowożytnych (z XVIII w. - ponownie pogrzebane w XIX w.), co nie było niespodzianką, bo informowały o tym przekazy źródłowe. Jednakże, uczestnicy konferencji usłyszeli skądinąd sensacyjną informacje o blisko stuprocentowej możliwości zidentyfikowania doczesnych szczątków starosty malborskiego Michała Ernesta Rexina (1696 – 1768) pochowanego tam wraz z żoną i kilkumiesięcznym dzieckiem.