PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny

 

Już w najbliższy weekend 29-30 marca 2014 roku zapraszamy do Muzeum Zamkowego w Malborku, by wziąć udział w akcji Rozsmakuj się w Metropolii – czyli malborskim Weekendzie za pół ceny. W tych dniach, wszystkie bilety do zamku można będzie zakupić z 50% upustem! To wyjątkowa okazja do wiosennej eksploracji zamku z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi.

W malborskiej promocyjnej akcji „Weekend za pół ceny” biorą udział hotele, restauracje, obiekty kulturalne i sportowe, których kompletna lista znajduje się pod linkiem: Rozsmakuj się w Metropolii (www).


Zapraszamy na akcję Wielkich zniżek!

Akcja „Rozsmakuj się w Metropolii” została zapoczątkowana w Gdańsku i rozszerzona na 9 miejscowości: Malbork, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Gniewino, Łebę, Tczew, Gniew i Sopot przez trzy wiosenne weekendy.
 

***

Terminy weekendu w Metropolii:

29-30 marca:     Malbork, Nowy Dwór Gdański, Sopot
5-6 kwietnia:      Pruszcz Gdański, Gniewino, Łeba
12-13 kwietnia: Tczew, Gniew, Gdańsk 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.