PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Rycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoru

Rycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoruRycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoru

Rycerze – wielkie umiejętności, pasja i poczucie humoru

 

Polacy kochają konie, nic więc dziwnego, że chętnie podziwiają te piękne zwierzęta oraz umiejętności jeźdźców z Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej. Ich pokazy można dzisiaj i jeszcze jutro podziwiać w Fosie Południowej. - To widowisko, które ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Idziemy coś zjeść, a potem wracamy - opowiadają miłośnicy pokazów, którzy na Oblężeniu Malborka ostatnio byli trzy lata temu. - Wczoraj byliśmy też na nocnym zwiedzaniu, tj. Rycerskiej Przygodzie na Zamku. Naprawdę jest co oglądać.

W Fosie Północnej oglądaliśmy walki rycerzy Ziemi Gdańskiej oraz z Bytowa.Warto zwrócić uwagę, że zarówno rycerzy jeźdźców, jak i tych, którzy walczą na "udeptanej" ziemi łączy ogromne poczucie humoru. Nie wiemy, czy wpływa na to wysiłek, w jaki zdobywali swoje umiejętności czy wspólna pasja, ale nie tylko ich oglądanie podczas pokazu należy do przyjemności. Miło się ich też słucha, bo humor nie jest w naszych czasach tak powszechny, jakby się chciało.

Zarówno pokazy konne, jak i rycerskie możemy oglądać jeszcze dzisiaj oraz jutro, podczas trzeciego dnia Oblężenia Malborka. Szczegóły znaleźć można w programie który dostępny jest na ulotce czy na naszej stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.