PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Sobotnie wydarzenia edukacyjne, towarzyszące wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich"

Sobotnie wydarzenia edukacyjne, towarzyszące wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich"

Zapraszamy na sobotnie wydarzenia edukacyjne, towarzyszące wystawie „Regnum defendo ense et alis tego strico. Malbork w Prusach Królewskich” w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2021”. Zajęcia edukacyjne mają w części charakter warsztatowy i adresowane są  do rodzin z dziećmi. Bilety na poszczególne wydarzenia można zakupić w kasach Muzeum Zamkowego w Malborku. Na oprowadzania kuratorskie bilety dostępne są także online: https://bilety.zamek.malbork.pl/?lang=pl. 

 

Więcej informacji o wystawie: https://zamek.malbork.pl/wydarzenia/wystawa-regnum-defendo-ense-et-alis-tego-stricto-malbork-w-prusach-krolewskich-od-19-wrzesnia-w-muzeum-zamkowym-w-malborku-793

 

 

25.09. (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Rafał Panfil – grupa do 20 osób.

 

02.10. (sobota) g. 12:00 – zajęcia edukacyjne: „Malbork, jako rezydencja królewska” – Ewa    
                            Kasprzyk – grupa do 20 osób.

 

09.10. (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Daniel Gosk – grupa do 20 osób.

                                    g. 10:00 – Rajd pieszy szlakiem umocnień szwedzkich na trasie Benowo – Biała
                                   Góra – Arkadiusz Dzikowski – grupa do 10 osób - zbórka uczestników na parkingu przy leśniczówce w Benowie. Bliższe informacje pod numerem tel. 603 407 573.

 

16.10. (sobota) g. 12:00 – zajęcia edukacyjne: „Mennice malborskie w epoce nowożytnej” –  
                            Tomasz Bogdanowicz – grupa do 20 osób.

 

23.10. (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Artur Dobry – grupa do 20 osób.
 

30.10. (sobota) g. 12:00 – zajęcia edukacyjne: „Pisma, kroniki, pamiętniki – piśmiennictwo i
                            drukarstwo” – Jolanta Justa – grupa do 20 osób

 

06.11. (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Justyna Lijka – grupa do 20 osób

 

20.11. (sobota) g. 12:00 – zajęcia edukacyjne: „Jezuici na zamku w Malborku” – Tomasz
                            Bogdanowicz – grupa do 20 osób.

 

27.11 (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Rafał Panfil – grupa do 20 osób.

 

04. 12 (sobota) g. 12:00 – zajęcia edukacyjne: „Malbork jako twierdza i arsenał królewski” – 
                             Arkadiusz Dzikowski – grupa do 20 osób

11.12  (sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Artur Dobry – grupa do 20 osób.

 

18. 12(sobota) g. 12:00 – Oprowadzanie kuratorskie. Justyna Lijka – grupa do 20 osób.

 

Punkt zbiórki przed bramą główną wejścia do zamku (nie przy kasach).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.