PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Światło i Dźwięk

Dziedziniec Zamku Wysokiego nocąNad brzegiem Nogatu – na wschodniej krawędzi pradoliny Wisły, między horyzontem
a otwartym niebem – trwa magiczny zamek. Zdawać by się mogło, że to gigantyczny okręt, który płynie przez przestrzenie czasu nad równiną Wielkich Żuław, nad wodami ciemnej rzeki.
Nocą, kiedy cichną głosy świata, mury tej warowni snują swe wspomnienia.
Posłuchajmy opowieści murów, choć zapewne każdy z nas usłyszy trochę inne słowa
i każdy zobaczy odmienne obrazy i cienie.

M.Stokowski, Legendy i opowieści Zamku Malbork


KRZYŻEM I MIECZEM

ŚWIATŁO I DŹWIĘK NA ZAMKU W MALBORKU

Serdecznie zapraszamy na nocną wizytę w Zamku i pełne wrażeń spotkanie z jego historią.

W spektaklu głosu swego użyczyli:
Piotr Fronczewski, Igor Śmiałowski, Marek Walczewski, Krzysztof Chamiec, Gustaw Holoubek, Mariusz Dmochowski, Marek Dąbrowski, Daniel Olbrychski, Władysław Hańcza, Stanisław Zaczyk, Tadeusz Jastrzębowski, Jan Świderski, Ryszard Baciarelli, Janusz Bukowski, Jolanta Rusek, Magda Zawadzka, Roman Wilhelmi, Bogusz Bilewski, Damian Damięcki, Lech Ordon, Józef Nowak, Jerzy Karaszkiewicz, Mieczysław Pawlikowski, Saturnin Żórawski, Kazimierz Wichniarz, Marian Kociniak

Program widowiska PL (pdf)

Program widowiska EN (pdf)

Program widowiska DE (pdf)

Program widowiska RU (pdf)


Spektakle "Światło i dźwięk" będą odbywały się w okresie od 25 kwietnia - 14 września 2014

 

Minimalna liczba osób na spektaklu - 10 osób
Maksymalna liczba osób na spektaklu - 100 osób

W przypadku większej frekwencji, powyżej 100 osób - odbędzie się drugi spektakl w godzinę po rozpoczęciu pierwszego.

Spektakl trwa około 55 minut.

Kasa czynna pół godziny przed imprezą


Ceny biletów:
NORMALNE: 20,00 PLN
ULGOWE: 10,00 PLN


Bilet ulgowy przysługuje:
► młodzieży uczącej się
► nauczycielom
► wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
► emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
► osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.


Terminy oraz godziny rozpoczęcia spektakli w 2014 roku:
25 kwietnia – 31 Maja spektakl o godz. 21:30
1 Czerwca – 31 Lipca
spektakl o godz. 22:00
1-15 Sierpnia
spektakl o godz. 21:30
16-31 Sierpnia
spektakl o godz. 21:00
1-14 Września
spektakl o godz. 20:00

UWAGA: Muzeum Zamkowe w Malborku informuje, że wyjątkowo w dniu 9 sierpnia 2014 r. widowisko plenerowe „Światło i Dźwięk będzie odbywało się o godzinie 21:00 i 24:00.

Zamówienia prosimy kierować na adres:
Muzeum Zamkowe w Malborku
82-200 Malbork, ul. Starościńska 1
fax: +48 55 647 09 76 lub +48 55 647 09 77
tel.: +48 55 647 09 78
kom.: +48 512 205 651
email: j.orlowski[a]zamek.malbork.pl lub kasa[a]zamek.malbork.pl
Konto bankowe: BGŻ S.A. Nr 55 2030 0045 1110 0000 0039 2450

Biura turystyczne, ośrodki wczasowe prosimy o szybkie przesyłanie zamówień, co pomoże organizatorom w ułożeniu kalendarza imprez.


Informacji udziela organizator widowiska:
Janusz Orłowski
kom.: +48 512 205 651
email: j.orlowski[a]zamek.malbork.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.