PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj Muzeum60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet

Wydarzenia / Sympozjum - Jezuici w Malborku...

Zapraszamy na sympozjum "Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym", które odbędzie się dnia 17 października br., w Ośrodku Konferencyjnym Karwan. Wstęp na sympozjum jest wolny.

jezuici

Program:

10.00 - Otwarcie sympozjum przez dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego.

10.10 - 11.20 Sesja I
 
Nowożytne dzieje diecezji pomezańskiej – moderator Piotr Szwedowski.
 
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM), Diecezja pomezańska w okresie od 1466 do 1821 r.  
Ks. dr hab. Wojciech Zawadzki prof. UKSW (Elbląg-Warszawa), Życie zakonne Pomezanii od średniowiecza do naszych czasów. 
Ks. dr Mieczysław Józefczyk (Elbląg), Pomezania w czasie I wojny szwedzkiej.                                          
Ks. mgr Jan Żołnierkiewicz (Malbork), Empora w kościele św. Jerzego w Malborku. 
 
11.20 - 12.00 - przerwa kawowa, w trakcie której można nabyć publikację ks. Mieczysława Józefczyka „Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII w.” oraz uzyskać okolicznościowy wpis od Autora.
 
12.00 - 13.10 Sesja II
 
Jezuici w Malborku – moderator Janusz Hochleitner.
 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (UWM), Życie kościelne w Malborku w XV-XVIII w.      
Bp. prof. dr hab. Julian Wojtkowski (Olsztyn), Wybrane zagadnienia dotyczące życia codziennego i religijnego na podstawie treści „Kroniki jezuitów malborskich”.                                                             
Mgr Justyna Lijka (Muzeum Zamkowe w Malborku), O barokowym wystroju kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w świetle dziewiętnasto-wiecznych źródeł ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku.                                                                                                  
Mgr Artur Dobry (Muzeum Zamkowe w Malborku), Siedziba kolegium jezuickiego na zamku w Malborku (XVIII-XIX w.).
 
13.10 - 13.40 Dyskusja i zakończenie obrad
 

Program konferencji (jpg) - pobierz

 Zaproszenie na sympozjum (jpg) - pobierz

 

Organizatorzy:

 

      

 

                                    

 

 

NS