PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenneEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Szesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie Malborka

Szesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie MalborkaSzesnasta żywa lekcja historii dobiegła końca - Oblężenie Malborka

Kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających przewinęło się przez malborski zamek w ciągu trzech dni tegorocznego Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka 2015”, oglądając sportowe potyczki w szrankach, turnieje, teatry, koncerty i pokazy. Sobota była pod względem frekwencji na samym zamku najlepsza od kilku lat! W tym dniu sprzedano ponad 7 tysięcy biletów wstępu na zamek!
To dobry rok dla Muzeum Zamkowego w Malborku – zamek bije rekordy popularności – od początku roku odwiedziło nas ponad 300 tysięcy turystów! Również Oblężenie Malborka pod względem frekwencyjnym nie rozczarowało. Mimo chwilowych załamań pogody turyści licznie przybyli specjalnie na Oblężenie. Pociąg Jagiełło prosto ze stolicy Wielkopolski dowiózł 250 gości z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei.
Największym powodzeniem podczas tegorocznej edycji Oblężenia cieszyły się szranki, gdzie pod okiem wykwalifikowanych sędziów, w pełnokontaktowych pojedynkach rozgrywano sportowe walki rycerskie w kategorii 1x1 i 2x2. Mocnym punktem niezmiennie okazały się pokazy konne czy to lekkie czy ciężkie, w wykonaniu Książęcej Drużyny z Warszawy i Konnej Drużyny Dextrarius z Ogrodzieńca.
Najmłodsi uczestnicy imprezy przez trzy dni bawili się w „Grodzie Dziecięcym”, gdzie oglądali na scenie spektakle w wykonaniu teatru dla dzieci „Malbork”, Królewnę Śnieżkę w wykonaniu teatru "Qfer" i przezabawnego Klauna Pinezkę. Poza tym były zabawy średniowieczne, gry i rozrywki plebejskie, warsztaty garncarskie, tańce dawne i zajęcia archeologiczne.
Jarmark Rzemiosła Średniowieczego i Artystycznego sprowadził do malborka najlepszych polskich rzemieślników i artystów, którzy na swoich stoiskach prezentowali swoje wyroby i warsztat. Byli bursztynnicy, rzeźbiarze, malarze, piekarze, bartnicy, kowale, garncarze, rusznikarze i łucznicy. W rozstawionych dookoła zamku karczmach każdy mógł zaspokoić głód i pragnienie.
Jak co roku Oblężeniu towarzyszyły działania artystyczne w wykonaniu łódzkiego teatru "Rebelia", który pokazywał przedstawienia nawiązujące do średniowiecznego teatru jarmarcznego. Szczudlarze w połączeniu z sbandieratoi – wywodzącej się z Italii sztuki widowiskowej żonglerki barwnymi flagami - urozmaicały oblężeniowy krajobraz.
Nie zabrakło koncertów muzyki dawnej i rytmów etnicznych w wykonaniu zespołów White Garden i Roderyk. A po całym dniu pełnym atrakcji gratka dla amatorów nocnych wędrówek - specjalnie przygotowane na dni oblężeniowe „Nocne zwiedzanie zamku”.

Obejrzyj reportaż TV Regionalna 24 z Oblężenia Malborka 2015 (klinij tutaj)

Odwiedź stronę Oblężenia Malborka - www.oblezenie.zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.