PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Tapiserie i pasy kontuszowe z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku

Tapiserie i pasy kontuszowe z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku

AURUM IN PONDERE SUO / NA WAGĘ ZŁOTA

Tapiserie i pasy kontuszowe z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku

27 marca – 27 września 2020

Wystawa czasowa w Muzeum Zamkowym w Malborku

 

Kolekcja tkanin Muzeum Zamkowego w Malborku liczy 75 obiektów. Liczebnie skromna, jednak różnorodna, gromadzi bowiem niemal wszystkie rodzaje tkanin: od tapiserii wielkoformatowych, poprzez kobierce, makaty i gobeliny, elementy kostiumu i rzędu końskiego, aż po interesujące  przykłady paramentów kościelnych. Najstarsza z tkanin – haftowana kolumna ornatu –  nosi metrykę jeszcze średniowieczną, najnowsze są już produktami ubiegłego wieku. Pomiędzy nimi  plasują się tekstylia od XVI do XIX wieku, wśród nich cenny zbiór nowożytnych, flamandzkich tapiserii oraz pasów kontuszowych – luksusowego elementu sarmackiego kostiumu w  XVIII w. 

Zapowiadaną wystawą malborskie Muzeum zaprezentuje właśnie tę najcenniejszą część kolekcji: 14 pasów kontuszowych z persjarni polskich i francuskich (Słuck, Lipków, Chełm, Kraków; Lyon) oraz cztery tapiserie ścienne z warsztatów dawnej Flandrii (Oudenaarde, Antwerpia, Bruksela).  Obie kategorie tkanin były produktami luksusowymi i w swej najbardziej wyrafinowanej, kosztownej wersji – tkane z  wełny, jedwabiu, złotych i srebrnych nici – dostępnymi wyłącznie ówczesnym elitom.

Naszym Gościom pokażemy jak „nosili się” panowie Sarmaci, jak wiązali na kontuszu „pas słucki, pas lity”, a narracyjne wątki tapiserii rozsnują się przed nami odsłaniając rąbek żywota biblijnych bohaterów: Samsona i Jakuba.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.