PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!Projekt rzezba czeskaPodcast Posłuchaj MuzeumPocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021

Wydarzenia / Nowa Trasa Historyczna od 7 maja dostępna dla zwiedzających

Nowa Trasa Historyczna od 7 maja dostępna dla zwiedzających

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 1-3 maja dla zwiedzających dostępna będzie Trasa Zielona w Muzeum Zamkowym w Malborku. W tych dniach jesteśmy czynni w godzinach 9:00-19:00 ( ostatnie wejście o godz. 17.30)

 

W dniach 4-6 maja Trasę Zieloną będzie można zwiedzać między 9:00 a 16:00 ( ostatnie wejście o godz. 14.30).

 

W ciągu najbliższego tygodnia goście muzeum będą mogli eksplorować: część Przedzamcza, przejazdy bramne, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę św. Anny, tarasy wraz z ogrodem wielkich mistrzów, a w dodatku – nadzwyczaj rzadko odwiedzane – fosy i międzymurza.

7 maja Muzeum otwiera Trasę Historyczną, która będzie połączeniem naszej Trasy Zielonej i najbardziej reprezentacyjnych wnętrz zamku malborskiego. W godz. 9.00- 16.00 (ostatnie wejście o 14.30 ) od wtorku do niedzieli będzie można zwiedzić

w Zamku Średnim między innymi Wielki Refektarz i I. piętro Pałacu Wielkich Mistrzów – obiekty stanowiące prawdziwe arcydzieła architektury gotyckiej. Po przejściu przez most nad tzw. suchą fosą, zwiedzający będą mogli wkroczyć do Zamku Wysokiego, czyli siedziby głównego konwentu krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu. Tam dostępne są malownicze tarasy wraz z kaplicą grzebalną wielkich mistrzów, główny dziedziniec , krużganki i tzw. Kapitularz , ale nade wszystko kościół Najświętszej Marii Panny i mroczne wnętrze wieży sanitarno-obronnej Gdanisko.

 

W poniedziałki od 9.00 do 16.00 i od wtorku do niedzieli w godz. 14.45 - 16.00 zapraszamy dodatkowo na Trasę Zieloną

 

Zwiedzanie odbywa się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarnego. Na wszystkie trasy obowiązuje limit wejść 200 osób/godz.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do spotkania – twarzą w twarz – z najwspanialszym zamkiem średniowiecznej Europy, obiektem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.