PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.

Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.Uroczyste otwarcie wystawy Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach.

W sobotę 14 września 2019 odbyło się oficjalne otwarcie nowej wystawy pt. „Mądrość zbudowała sobie dom… Państwo krzyżackie w Prusach”.

W uroczystym otwarciu wzięło udział ponad 300 gości. Wśród nich był m.in. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, wielki mistrz zakonu krzyżackiego o. Frank Bayard oraz wielu przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki i dyplomacji. Wszyscy uczestnicy wernisażu spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem.

 

Wystawa rozpoczyna trzyczęściową opowieść o zamku.

 – Najpierw przedstawiamy historię zamku w szerokim kontekście dziejowym, aby zmierzyć się na końcu z tym, co dziś mocno wpływa na postrzeganie zakonu krzyżackiego i percepcję samego zamku – mity, stereotypy, polityczną propagandę i ideologię. Zaczęliśmy od Średniowiecza, a już w przyszłym roku polski „Malborg” – używamy staropolskiej nazwy Malborka – czyli zamek w granicach Rzeczypospolitej. A za dwa lata „Czarna i biała legenda Krzyżaków”, czyli wiek XIX i XX – wyjaśnia Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Wystawa ukazuje złożoność historii oraz dziedzictwa państwa krzyżackiego, eksplorując przedstawienia czasów przedkrzyżackich i osadnictwa oraz kultury południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej; podejmuje także temat zakonu, jako korporacji i władcy terytorialnego oraz organizacji państwa.

Wyjątkowe miejsce w ekspozycji zajmuje sztuka państwa krzyżackiego. Artefakty, które ukazują funkcjonowanie malborskiego zamku, a także nieco szerzej budowę i architekturę zamków krzyżackich, ich funkcjonowanie i wewnętrzną organizację, a także kwestie liturgiczne i finansowe.

 

Na liście eksponatów znalazły się wyjątkowe dzieła sztuki, z których wiele po raz pierwszy jest dostępna dla polskich zwiedzających. Wystawa prezentuje dokumenty, pokaźny zbiór ksiąg i naczyń liturgicznych, rzeźby i militaria. Z Holandii przyjechała „Mała kronika wielkich mistrzów”, z archiwów francuskich i polskich dokumenty związane z zakonem, a z Drezna paradna zbroja wielkiego mistrza. Po raz drugi w historii (pierwszy raz w 2007 r. z okazji wystawy „Imagines Potestatis”) do Malborka przyjechały zabytki ze Skarbca zakonu krzyżackiego w Wiedniu oraz znajdującego się tam Centralnego Archiwum Zakonnego. Na podkreślenie zasługuje późnośredniowieczny różaniec z postacią św. Jerzego, jednego z patronów Krzyżaków. Biblioteka Gdańska PAN użyczyła na wystawę wyjątkowy zestaw krzyżackich ksiąg liturgicznych, a Archiwum Główne Akt Dawnych dokumenty związane z wojnami polsko-krzyżackimi.

 

Ekspozycja zrealizowana jest z międzynarodowych rozmachem uwzględniającym najnowsze rozwiązania i trendy wystawiennicze, dzięki którym prezentowane eksponaty ukazały Malbork i jego historię w zupełnie nowatorski sposób. Dzięki temu sama przestrzeń Zamku nabrała zupełnie nowego wymiaru. Wystawa prezentowana jest na Zamku Wysokim – w trzech dormitoriach i kościele zamkowym.

Ekspozycję będzie można oglądać do 17 listopada 2019.

WYSTAWA DOSTĘPNA TAKŻE W PONIEDZIAŁKI!

Serdecznie zapraszamy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.