PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Uroczyste podsumowanie programów edukacyjnych

Uroczyste podsumowanie programów edukacyjnychUroczyste podsumowanie programów edukacyjnychUroczyste podsumowanie programów edukacyjnychUroczyste podsumowanie programów edukacyjnychUroczyste podsumowanie programów edukacyjnychUroczyste podsumowanie programów edukacyjnych

Dział Edukacji zorganizował sześć imprez rodzinnych , których celem było podsumowanie programów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z Malborka. W imprezach wzięło udział młode pokolenie z takich placówek jak: Szkoła Podstawowa Nr 8, Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Niepubliczne Pod Kasztanami, Przedszkole Nr 5 oraz Przedszkole Nr 8. Programy realizowane były z udziałem dzieci sześcioletnich oraz uczniów klas trzecich. Podopieczni Przedszkola Nr 5 oraz uczniowie klasy trzeciej integracyjnej ze Szkoły Podstawowej Nr 5 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych od 2015 roku. Wszystkie grupy brały udział w Rodzinnej Wyprawie po zamku, podczas której mogły wykazać się wiedzą zdobytą podczas zajęć. W zależności od wieku  uczestników oraz zrealizowanych tematów i treści każda z przygotowanych Wypraw miała inną formę. Jej uwieńczeniem było uroczyste wręczenie Certyfikatów. Miało ono miejsce na Międzymurzu Zachodnim. Każda z imprez przebiegała indywidualnie w zależności od wcześniejszych ustaleń i inwencji nauczycieli. Jedni przygotowywali występy artystyczne, inni quizy, gry zręcznościowe. Klasa trzecia integracyjna ze Szkoły podstawowej nr 5 pracowała nad Kapsułą Czasu, którą oficjalnie zakopała na terenie Zamku. Zawierała ona zapieczętowany dokument z informacją o uroczystym podsumowaniu programu z podpisami uczniów oraz  zadania i mapę z Rodzinnej Wyprawy. W imprezach podsumowujących realizację zamkowych programów uczestniczyło  157 młodych odbiorców sztuki oraz ich bliscy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.