PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoEdukacja muzealna onlineOtwarcie wystawTrasa zielona

Wydarzenia / W dniu naszego Święta podarowujemy Wam nową wystawę „Aurum in pondere suo”

W dniu naszego Święta podarowujemy Wam nową wystawę „Aurum in pondere suo”

Drodzy,

Międzynarodowy Dzień Muzeów Roku Pańskiego 2020 jest inny niż wcześniej. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem świat wokół nas jest zupełnie różny do tego co znaliśmy wcześniej. Dla nas Muzealników, najbardziej bolesny jest brak kontaktu z publicznością, a tą w Muzeum Zamkowym w Malborku mamy nie tylko liczną, ale i wierną. Film, jaki pokazujemy jest naszym podarunkiem dla Was. W dniu naszego Święta podarowujemy Wam nową wystawę, której na razie nie możecie odwiedzić. Tych kilka wysmakowanych filmowych ujęć i rzeczowy komentarz kuratorki wystawy potraktujcie jako zaproszenie. Wierzymy, że już niedługo będziemy mogli zaprosić Was do siebie, a wystawa „Aurum in pondere suo” nie jest jedyną przygotowaną niespodzianką. W tym szczególnym dla nas wszystkich dniu, w tej niezwykłej sytuacji pozdrawiamy Was serdecznie i ciepło.

 

Janusz Trupinda wraz z zespołem Muzeum Zamkowego w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.