PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Wieczór Zakochanych na zamku w Malborku

13 lutego od późnych godzin popołudniowych do wieczora trwało zwiedzanie Zamku dla zakochanych, którzy licznie przybyli do malborskiej twierdzy, by ten wieczór spędzić u nas - w zamkowej, romantycznej, nocnej scenerii.

Zwiedzanie zaproponowane naszym Gościom odnosiło się w całości do tematu miłości w kontekście Średniowiecza, Zamku i Krzyżaków. Podczas wieczornej wędrówki uczestnicy wyprawy wchodzili w interakcję z wyśmienicie przygotowanymi przewodnikami – wykonywali zaproponowane przez nich zadania, w zamian otrzymując upominki symbolizujące miłość. Tuż po opowieści o Księżnej Annie i jej wizycie na Zamku w Malborku najbardziej śmiały uczestnik przeniósł na rękach swoją Wybrankę przez most łączący Zamek Średni z Wysokim – dzięki temu każdy z Panów otrzymał różę, którą wręczył swojej Pani. Nie zabrakło historii o miłosnych afrodyzjakach – i ich poszukiwań w zamkowej kuchni – po zakończonym zadaniu pary otrzymały od nas słodkie upominki oraz receptury na proste do wykonania miłosne mikstury. W zamkowym Kapitularzu przewodnicy opowiedzieli o istocie ślubu – głównego wątku tej sali. Były wróżby, świece i jabłka…

- Jesteśmy z Kamilem dwa miesiące przed ślubem – pochwaliła się Monika – a tutaj dowiedzieliśmy się, że ponoć urodzi się nam aż trójka dzieci! Fajna zabawa. Na pewno skorzystamy z kolejnych takich propozycji.

W Pałacu Wielkich Mistrzów podczas opowieści o miłości dworskiej i legendzie o Ginewrze i Lancelocie, zwiedzającym towarzyszyła muzyka, zaś na dziedzińcu Zamku Średniego, w kulminacyjnym punkcie wieczoru dla zakochanych nasi Goście obejrzeli na tle iluminowanej, malborskiej warowni krótką historię romantycznej miłości jednego z najsłynniejszych rycerzy – Zawiszy Czarnego, w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej.

Na zakończenie wieczoru, w Kuchni przy Wielkim Refektarzu wszyscy poddali się działaniu miłosnego afrodyzjaku oraz wzięli udział w losowaniu nagród, ufundowanych przez naszych partnerów: kolacji dla dwojga, wizyty w Spa czy kręgielni.

- To był bardzo udany wieczór. Cieszę się, że udało mi się namówić męża na wyjście z domu - mówiła Pani Krystyna – i jak się okazuje będzie on dłuższy bo wygraliśmy kolację w „Piwniczce” więc zaraz idziemy świętować. 
 

Muzeum serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom akcji, dzięki którym wieczór zakochanych na Zamku był jedyny i niepowtarzalny!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.