PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Wizyta prezydenta Słowacji na Zamku w Malborku

Wizyta prezydenta Słowacji na Zamku w MalborkuWizyta prezydenta Słowacji na Zamku w MalborkuWizyta prezydenta Słowacji na Zamku w MalborkuWizyta prezydenta Słowacji na Zamku w MalborkuWizyta prezydenta Słowacji na Zamku w Malborku

W środę 21 maja, na Zamku w Malborku gościliśmy Prezydenta Republiki Słowackiej Pana Ivana Gašparoviča z Małżonką. Towarzyszyła im kilkunastoosobowa grupa polityków słowackich i polskich oraz członków ambasady Słowacji w naszym kraju. Prezydent Słowacji przyjechał do Polski na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Malborski zamek znalazł się w programie oficjalnej, dwudniowej wizyty w Polsce wskazany przez Kancelarię Prezydenta RP. Gości przywitał dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński, wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak oraz starosta malborski Mirosław Czapla. Prezydent, w towarzystwie dyrekcji muzeum oraz oficjalnych gości, zwiedził najbardziej reprezentacyjne wnętrza zamkowe. Miłą niespodzianką dla naszego gościa była możliwość wysłuchania opowieści o zamku w ojczystym języku, za co Prezydent Gašparovič serdecznie podziękował. Po spacerze przez komnaty zamkowe w Sali Narożnej na Zamku Średnim gospodarze wizyty podjęli gości lunchem przygotowanym przez mistrza Gałązkę z Gothic Cafe.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.