PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Wystawa Styl pieknyXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoStraty wojenneEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Wkrótce otwarcie wystawy "Bilde von Prage"

Wkrótce otwarcie wystawy "Bilde von Prage"Wkrótce otwarcie wystawy "Bilde von Prage"Wkrótce otwarcie wystawy "Bilde von Prage"Wkrótce otwarcie wystawy "Bilde von Prage"

Wielkimi krokami zbliża się otwarcie wystawy "Bilde von Prage", którą przygotowujemy w ramach projektu badawczego "Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach – Rzeźba kamienna z lat 1380-1400". Od kilku tygodni intensywnie pracujemy nad przygotowaniem katalogu, materiałów informacyjnych i oczywiście zamkowych wnętrz do ekspozycji, na której znajdą się najwyższej klasy gotyckie figury, wykonane w pierwszorzędnych warsztatach kamieniarskich w Pradze - świadectwo wyrafinowania i umiejętności dawnych mistrzów, obraz przemian myślowych i religijnych na przełomie XIV i XV wieku oraz dowód na uczestnictwo mieszkańców państwa krzyżackiego w wymianie kulturowej z największymi europejskimi ośrodkami. Co ciekawe, w takim zestawieniu jak niebawem u nas, będzie można te zabytki zobaczyć po raz pierwszy.

 

Dziękujemy naszym partnerom: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz instytucjom użyczającym.

 

marlstone.zamek.malbork.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.