PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie

Wydarzenia / Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach” od 18 października w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawa „Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach”, która zaprezentuje efekty unikalnego międzynarodowego projektu badawczego z udziałem muzealników, konserwatorów oraz historyków sztuki i historyków będzie dostępna dla zwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku już od 18 października 2020.

 

O wystawie

 

Na wystawie zaprezentowane zostaną rzeźby kamienne, które powstały około 1400 roku, a ich pochodzenie badacze łączą z pracą twórców czeskich.

„Głównym wątkiem wystawy jest problem pojawienia się w Prusach na przestrzeni lat 1380-1400 dość licznej grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentujących styl piękny w redakcji czeskiej. W skali lokalnej było to zjawisko unikatowe, ale w szerszej (europejskiej) perspektywie raczej powszechne, związane z dominacją artystyczną środowiska praskiego oraz z uniwersalizmem formalnym w sztuce ostatniej ćwierci XIV stulecia. Pozwala to postrzegać teren państwa krzyżackiego jako region „aktywny”, wyczulony na prądy artystyczne płynące z największych ośrodków.(…) Tytuł wystawy nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w Tresslerbuchu (czyli księdze malborskiego skarbnika krzyżackiego). Wystawie towarzyszyć będzie odrębny katalog, niezależny od monografii projektu.” Czytamy w opisie koncepcji wystawy przygotowywanej przez Monikę Czapską z Muzeum Zamkowego w Malborku i dr hab. Monikę Jakubek-Raczkowską, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystawę podzielono na trzy części:

 

Dział I. Genius loci. Rzeźba snycerska w państwie zakonnym w Prusach ostatniej ćwierci XIV wieku

Dział II. Bilde von Prage. Czeskie importy ok. 1400

Dział III. Pokłosie. Recepcja czeskiego stylu międzynarodowego w Prusach

 

Międzynarodowy projekt badawczy

 

„Dla Muzeum rozwój w obszarze badań naukowych i wyznaczanie standardów w tym zakresie jest jednym z celów strategicznych. Dormitoria zamku malborskiego stanowią piękne tło do prezentacji wysmakowanych artystycznie zabytków związanych ze stylem pięknym. W trakcie trwania wystawy będzie można wziąć udział w oprowadzaniach kuratorskich, wykładach i warsztatach związanych z tematyką eskpozycji, a tym samym poznać osobiście członków zespołu badawczego.” mówi Dyrektor Muzeum Janusz Trupinda.

 

Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik pozwala nam na świeże spojrzenie na unikalne zabytki z okresu średniowiecza. Kilka figur zostało zinwentaryzowanych techniką skanowania 3D, co pozwoliło na ich digitalizację. Pieta z kościoła św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku figura św. Elżbiety zostały poddane pracom konserwatorskim, podczas których badacze częściowo pozbyli się wielowiekowych zabrudzeń i na nowo odkryli ich piękno. Zbadanych zostało kilkanaście zabytkowych rzeźb zachowanych do dzisiaj w muzeach i kościołach Pomorza i ziemi chełmińskiej. Analizie poddane zostały techniki ich wykonania, materiał z jakiego zostały wyrzeźbione oraz ich forma i pierwotna funkcja.

 

„Muzeum Zamkowe w Malborku jest instytucją muzealną realizującą swoją misję wystawienniczą i edukacyjną, ale także inspirującą i prowadzącą badania naukowe. Zatrudnia wysokokwalifikowaną i kompetentną kadrę, jak też zaprasza do współpracy najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Wizyta na malborskiej wystawie to zatem możliwość spotkania z dziedzictwem kulturowym ziem dawnego władztwa krzyżackiego i pięknem średniowiecznych rzeźb. To także wyjątkowa okazja zapoznania się z metodologią współczesnych badań naukowych” – dodaje Dyrektor Janusz Trupinda.

 

Projekt „Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400”, realizowany jest przez Muzeum Zamkowe w Malborku (Monika Czapska – koordynator, Jolanta Ratuszna i Agnieszka Ruszkowska) przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Narodowym Muzeum Morskim, dr. hab. Markiem Walczakiem z Instytutu Historii Sztuki UJ; dr. Matthiasem Wenigerem z Bayerisches Nationalmuseum w Monachium, dr. Wojciechem Bartzem z Zakładu Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych UWr oraz dr hab. Moniką Jakubek-Raczkowską z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, która pełni jednocześnie rolę opiekuna merytorycznego całego przedsięwzięcia.

 

Partnerami wystawy są: Muzeum Narodowe w Gdańsku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

 

Instytucje użyczające zabytki: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku; Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku, Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku; Muzeum Narodowe w Gdańsku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim ; Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie; Muzeum Zamkowe w Malborku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Malborku; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubuskim; Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie; Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; Muzeum Diecezjalneim. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach; Muzeum Diecezjalne w Toruniu; Muzeum Okręgowe w Toruniu; Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

 

NS