PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wystawę czasową Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku. Prace finansowane z funduszu norweskiego w latach 2006-2010.

Ekspozycja mieści się w dwu pomieszczeniach strychowych nad kuchnią Wielkiego Refektarza i Infirmerią. Ideą wystawy jest zaprezentowanie szerszej publiczności poszczególnych etapów realizacji działań konserwatorsko-budowlanych, prowadzonych w zachodnim skrzydle Zamku Średniego. Całość prac możliwa była dzięki grantom uzyskanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kliknij, aby zobaczyć, jak było kiedyś:

Sklepienie piwnicy pod Wielkim Refektarzem

 

Wystawa w przystępny sposób prezentuje fotograficzną dokumentację wykonanych prac. W doborze zdjęć kierowano się zasadą pokazania zarówno stanu przed, jak i po konserwacji, co daje każdemu zwiedzającemu możliwość samodzielnej oceny stopnia zmian. Pierwszą grupę stanowią widoki zewnętrza, na których ukazano między innymi mechaniczne czyszczenie i konserwacja lica elewacji, czy też prace dekarskie na dachach.

Osobny zbiór stanowią fotomapy pokazujące przekroje poprzeczne poszczególnych części zamku - elewację zachodnią Pałacu Wielkich Mistrzów, mur obronny skrzydła północnego z Basztą Kurza Stopa, kaplicę Wielkich Mistrzów. Zestawione ze sobą plansze wzbogacone są fotomapami sporządzonymi na podstawie fotografii Albrechta Meydenbauera z 1885 roku, co rozszerza kontekst współczesnych działań o historyczne już modyfikacje konserwatorskie z końca XIX wieku.

W drugim pomieszczeniu strychowym znalazły się zdjęcia prezentujące adaptację wnętrz zespołu pałacowego – od piwnic, przez pomieszczenia Wielkiego Refektarza i jego kuchni, garderoby i kaplicy Wielkich Mistrzów, aż po strychy, na których ulokowano ekspozycję.

Szczególnie podkreślone zostało także znaczenie prac wykonanych we wnętrzu Wielkiego Refektarza, przywracające częściowo wystrój z czasów steinbrechtowskich.

Wystawa dała ponadto możliwość pokazania po raz pierwszy wykonanego na tynku portretu jednego z pracowników zatrudnionych przy pracach malarskich w Wielkim Refektarzu w 1912 roku, zdjętego ze ściany podczas prac konserwatorskich przy polichromiach w 2006 roku.

Kliknij, aby zobaczyć, jak było kiedyś:

 

Miejsce: Strychy nad Infirmerią, Zamek Średni
Kurator: Bernard Jesionowski

NS