PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.

Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.Wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom…” dobiegła końca.

Ekspozycja dostępna była przez 65 dni, siedem dni w tygodniu, także w poniedziałki, kiedy w Muzeum Zamkowym w Malborku można zwiedzać tylko tereny zamkowe. Zaprezentowaliśmy na niej 784 eksponaty, które obejrzało 67 222 osoby.

 

Do Malborka przyjechały obiekty z całej Europy. Na liście eksponatów znalazły się wyjątkowe dzieła sztuki, dokumenty, pokaźny zbiór ksiąg i naczyń liturgicznych, militaria, monety oraz przedmioty codziennego użytku.

Ekspozycja zrealizowana była z międzynarodowym rozmachem uwzględniającym najnowsze rozwiązania i trendy wystawiennicze. Artefakty były prezentowane w najnowocześniejszych gablotach i witrynach z użyciem najlepszych technik oświetleniowych.

Kuratorem i liderem wystawy był dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Przez cały okres ekspozycji prowadzone były oprowadzania kuratorskie, które prowadzili pracownicy muzeum, kuratorzy poszczególnych części wystawy.

Na wystawie można było skorzystać z działań edukacyjnych dedykowanych dzieciom i osobom dorosłym. Kaligrafia, malowanie figury Madonny, zajęcia muzyczne i wiele innych. Wszystkie tematy nawiązywały do wystawy.

W dniach 15-17.listopada w Ośrodku Konferencyjnym Karwan odbywała się konferencja naukowa „Sapientia aedificavit sibi domum” wypełniona intensywnymi wykładami o szerokim przekroju tematycznym.

Ponad siedemdziesięciu ekspertów, m.in. mediewistów, konserwatorów, historyków sztuki i archeologów wymieniało się swoimi doświadczeniami podczas trzydniowej konferencji.

 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy…

W niedzielne popołudnie, 17 listopada, dr hab. Janusz Trupinda, podziękował wszystkim pracownikom za pracę, a przewodnikom za pełne zaangażowania oprowadzanie. Gościem specjalnym na finisażu był opat Bruno Platter, Wielki Mistrz Senior, który również złożył podziękowania za realizację wystawy.

Światło w salach Dormitorium i Kościoła NMP, gdzie eksponowaliśmy cenne zabytki zgasło, a gabloty powoli pustoszeją. Ale nie na długo… przygotowujemy dla Was kolejną wystawę.

Szczegóły już niebawem 😊

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.