PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / XII Bałtycki Festiwal Nauki

W piątek 23 maja Muzeum Zamkowe włączyło się do uczestnictwa w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki, popularno-naukowym wydarzeniu organizowanym na Pomorzu przez naukowe środowiska uczelniane i pozauczelniane w dniach 20-25 maja 2014.

Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów prezentowanych pod wspólnym tytułem „Współczesne przemiany zamku”, ukazujących skalę przeobrażeń zamku malborskiego, jakie dokonały się na przestrzeni jednego wieku, przy czym szczególnie skupiono się na przemianach z ostatniego ćwierćwiecza. 
Starano się poszerzyć wiedzę o zamku poprzez udostępnienie wielu archiwalnych fotografii, które nie są powszechnie dostępne, ilustrujących rekonstrukcję zamku w okresie przedwojnia oraz przedstawiających zniszczenia i odbudowę zamku malborskiego przez Muzeum Zamkowe. Podczas spotkania ukazano trendy aranżacji wnętrz oraz podkreślono doniosłość gromadzenia dokumentacji, możliwości wykorzystania jej w dalszych działaniach rekonstrukcji, jak również wagę prowadzenia badań naukowych (np. archeologicznych, konserwatorskich) w trakcie pierwszej odbudowy i współcześnie prowadzonych prac na zamku. 
Zaprezentowany został szerzej temat najnowszej realizacji, to jest historycznego wejścia na zamek, oddanego niecały miesiąc temu po dwóch latach prac. Po części teoretycznej uczestnicy tego wydarzenia festiwalowego obejrzeli w oprowadzeniach autorskich najnowsze wystawy i części zamku.

NS